Nakon sjednice, iz Vlade su podsjetili da je Svjetska zdravstvena organizacije utvrdila da COVID-19 više ne predstavlja javnozdravstvenu prijetnju od međunarodnog značaja.

- Iako virus SARS-CoV-2 i dalje cirkuliše, zaključeno je da trenutne varijante virusa nisu povezane sa većim rizikom od razvoja težih kliničkih formi bolesti, te da COVID-19 trenutno ne predstavlja vanredan događaj koji ima rizik za javno zdravlje drugih država putem međunarodnog širenja i koji zahtijeva koordiniran međunarodni odgovor – pojašnjeno je.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 11. marta 2020. godine pandemiju bolesti izazvane koronavirusom.

Zbog povećanja broja zaraženih u RS-u, entitetska skupština je na posebnoj sjednici donijela odluku o proglašenju vanrednog stanja, a kasnije i odluku o njegovom ukidanju, ali je vanredna situacija do danas bila na snazi.

Nakon današnje odluke prestaje i besplatno zdravstveno osiguranje za sve osiguranike u RS-u, te je ubuduće neophodno imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu.