U sadržaju ove sobe se nalaze najvažniji rekviziti iz perioda osnivanja ove prve odbrambene jedinice, koja je tada bila jedna od prethodnica kasnijem organiziranju i formiranju Armije Republike Bosne i Hercegovine.

- Dužni smo njegovati kulturu sjećanja i na taj način omogućiti našim budućim generacijama da spoznaju suštinu odbrane našeg glavnog grada, ali i kompletne države BiH od agresije. S pijetetom se moramo sjećati i u svakoj prigodnoj prilici odavati počasti našim najhrabrijim braniocima i odbrambenim jedinicama - kazao je ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović koji je i otvorio Spomen-sobu, saopćio je Press KS.

Dodao je i kako naše buduće generacije trebaju da budu upoznate sa kakvom "nemani" su se naši branioci od '92. do '95. godine borili i uspjeli je uspješno svladati i poraziti.

Osmanović smatra da soba "Zelenih beretki" treba da bude uvrštena u turističku ponudu obilazaka koji podsjećaju na period agresije koja se sručila na Sarajevo, ali i na cijelu BiH, jer ona kroz svoju postavku na autentičan historijski način prikazuje sve metode oslobodilačke borbe naših branilaca, posebno one iz prvih dana odbrane.

Potcrtao je i kako se, nakon presude ratnom zločincu Ratku Mladiću, treba okrenuti novi list historije i početi voditi proaktivna politika upravo kroz stalno njegovanje i potenciranje kulture sjećanja i podsjećanja svih nas na nesreću koja nas je zadesila, te time i opominjati kako se ona nikada ne bi ponovila.