Dvije kompanije potpisale su novi Ugovora koji svim fizičkim licima od 1. januara 2021. godine omogućava plaćanje računa Elektroprivrede BiH za utrošenu električnu energiju, bez naknade, u svim poštanskim jedinicama BH Pošte.

Podsjećamo da su BH Pošta i Elektroprivreda BiH ranije imale potpisan Ugovor, prema kojem je građanima bilo osigurano plaćanje računa za struju, bez provizije, u  određenom broju poštanskih jedinica uglavnom u manjim mjestima. Sa novim Ugovorom, ova poslovna saradnja se proširuje na područje Federacije BiH tako da će građani moći platiti račune za struju, bez naknade, u oko 400 poštanskih jedinica BH Pošte.

Na ovaj način, uz olakšicu u vidu neplaćanja provizije za račune za struju, građanima se osigurava najveća dostupnost ove usluge jer BH Pošta raspolaže sa najširom poštanskom mrežom u državi.  

- Za građane je ovo jako važno, posebno sa aspekta neplaćanja provizije. Također, dostupnost poštanskih jedinica smanjit će građanima čekanje u redovima za plaćanje računa za električnu energiju, jer će imati više izbora u lokacijama za plaćanje i to sve bez provizije. Ugovor sa “Elektroprivredom BiH”, koji stupa na snagu 1. januara 2021. godine, potvrda je dosadašnje dobre saradnje i povjerenja između dvije kompanije - istakao je Mirsad Mujić, generalni direktor JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, te je najavio da će saradnja BH Pošte i Elektroprivrede BiH biti nastavljena i ubuduće.