No, da stvar bude gora, tvrdi Nijaz Hodžić iz Građanske inicijative “Jer nas se tiče” u krugu deponije Uborak već se nekoliko dana kopa nova manja rupa. Ističe kako je za to tražena dozvola od nadležnog Federalnog ministarstva, ali s obzirom na to da nisu priložili potrebnu dokumentaciju, ona nije izdata.

- To se sigurno rade iskopi za novu jamu. Sutra će se ovdje sa nama sastati glavni urbanističko - ekološki inspektor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ejub Salkić te očekujemo od njega odluku o obustavi gradnje nove jame za deponiju na Uborku te o hitnom zatvaranju deponije - ističe Hodžić.

U protivnom, građani će biti primorani sami spriječiti dalje širenje i odlaganje otpada na deponiju na Uborku. Nadležni iz Gradske uprave Mostara i dalje šute. Danas smo pokušali dobiti odgovore u vezi sa stanjem na deponiji, no ostali smo uskraćeni za informaciju.