Brucoši su u školskoj 2022/23. godini najmanje pokazali interesovanje za Poljoprivredni fakultet, te pojedine studijske programe Prirodno-matematičkog fakulteta, Rudarskog te Tehnološkog fakulteta.

- Analizirajući podatke upisa studenata u prvom upisnom roku u odnosu na prethodne tri godine, uočeno je da je broj upisanih studenata konstantan, tako da je Univerzitet u Banjoj Luci zadovoljan brojem upisanih studenata nakon prvog upisnog roka i ne smatramo da se suočavamo sa malim brojem upisanih studenata - kazali su za Faktor iz Univerziteta u Banjoj Luci.

Naime, u prvom upisnom roku na ovaj univerzitet konkurisalo je ukupno 2.047 kandidata, od kojih je 1.914 kandidata položilo kvalifikacioni ispit, a 133 kandidata nisu položila kvalifikacioni ispit, dok četiri kandidata nisu ni pristupila ovom ispitu.

Dakle, 1.693 je broj studenta koji su upisali Univerzitet u Banjoj Luci u prvom upisnom roku, od čega su 1.429 studenata na budžetu, 209 studenata na samofinansiranju, devet je studenata stranih državljana i 46 vanrednih studenata. Nakon trećeg upisnog roka Univerzitet u Banja Luci primio je ukupno 2.000 studenata na prvu godinu prvog ciklusa.

Veliko interesovanje za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini studenti su pokazali za: Fakultet sigurnosnih nauka, Medicinski fakultet, Mašinski fakultet, Studijski program psihologije na Filozofskom fakultetu, Pravni i Ekonomski fakultet, Studijski program arhitektura na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Studijski program Računarstvo i informatika na Elektrotehičkom fakultetu, Akademiju umjetnosti, Fakultet političih nauka, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta i druge fakultete, odnosno studijske programe koji se izvode na Univerzitetu u Banjoj Luci. 

Međutim, kako navode iz Univerziteta, nešto slabije interesovanje vladalo je za upis na Poljoprivredni fakultet, pojedine studijske programe Prirodno-matematičkog fakulteta, Rudarski fakultet, te Tehnološki fakultet. 

- Poredeći rezultate sa brojem maturanata koji završavaju srenjoškolsko obrazovanje i ostalim fakultetima, Univerzitet u Banjoj Luci je zadovoljan brojem studenata koji su odlučili da se školuju na našoj visokoškolskoj ustanovi - kazali su iz Univerziteta.