- Postupanje i medijsko istupanje predsjednika Sindikata Univerziteta u Sarajevu, ujedno i dekana Elektrotehničkog fakulteta, čini se ishitrenim budući da se temelji na informacijama koje nisu bile predmetom ozbiljnog razmatranja stručnih službi Ministarstva finansija KS, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, Univerziteta u Sarajevu i sindikalnih predstavnika. Na taj način nanosi se šteta kredibilitetu sindikalnog organizovanja na Univerzitetu u Sarajevu i njegove akademske zajednice - saopćili su iz UNSA. 

Univerzitet u Sarajevu cijeni da je Vlada KS uložila maksimum napora u pripremi rebalansa budžeta KS za 2020. godinu koji neće imati značajan negativan utjecaj na više od 2.700 uposlenika, kvalitet nastavnog procesa i naučno-istraživačkog rada, a time i na kvalitet studija za 28.000 studenata. 

Vanredne okolnosti u kojima se našlo visokoškolsko obrazovanje, iznjedrile su promptan odgovor fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu koji je rezultirao implementacijom online režima nastave na Univerzitetu u rekordnom roku.