- Nedim Karalić je, predstavljajući se kao ovlašteno lice Udruženja redateljica i redatelja u BiH, sačinio i potpisao prijavu, lažnog sadržaja, protiv Fondacije za kinematografiju i Antonia Beusa, predsjednika Upravnog odbora, zbog navodnog sukoba interesa, znajući da još od marta mjeseca 2022. godine uopće nije ovlašteni potpisnik Udruženja redateljica i redatelja u BiH. Na ovaj način doveo je u zabludu Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, koja je temeljem njegove prijave poništila već okončane i realizirane projekte po provedenim javnim takmičenjima korisnika sredstava Fondacije za kinemtografiju, sa pozicija sufinanasiranja komplementarnih djelatnosti za 2023. godinu, kao i za korisnike sredstava Fondacje za Kinemtografiju Sarajevo sa pozicije, sufinansiranja filmske proizvodnje u 2023. godini.

Ovo je dokazano izvatkom iz Ministarstva pravde BiH koji je dostavljen Vladi FBiH, Federalnom ministarstvu kulture i sporta FBiH i Fondaciji za kinematografiju.

Lažnim predstavljanjem, zloupotrebom pečata i ovlasti i ostalim postupcima koji će biti kao sastavni dio kaznene prijave u istoj biti detaljnije opisani, dotični je prouzrokovao veliku štetu sa ogromnim posljedicama u budućnosti; kako Vladi Federacije BiH, Fondaciji za kinematografiju Sarajevo, tako i svim aplikantima koji su na navedenim konkursima već dobili sredstva za realizaciju svojih projekata. Shodno pravilniku i poslovniku Fondacije za kinematografiju Sarajevo, ista će angažirati advokata za podnošenje prijave protiv navedenog Nedima Karalića, samozvanog sekretara Udruženja redateljica i redatelja u BiH - napisao je u saopćenju za medije Antonio Beus, predsjednik UO Fondacije za kinematografiju Sarajevo.