Sud je krajem septembra obustavio sprovođenje uredbe.

Prema Vladinoj uredbi, koja stupa na snagu 1. oktobra, zaposleni u državnoj upravi koji žele da rade kod poslodavca moraju ispunjavati ili uvjet preboljenja bolesti ili vakcinaciju, dok od PCT uslov eliminiše T, odnosno mogućnost testiranja.

Ovaj uslov bi se odnosio na užu državnu upravu (ministarstva, organi u sastavu, inspekcije, policija, vojska i upravne jedinice), a ne na cijeli javni sektor.

Zbog stanja PC u državnoj upravi, Ustavnom sudu je podneseno više ustavnih predstavki, a krajem septembra Ustavni sud je obustavio primjenu uredbe. Iako uredba više nije na snazi, Ustavni sud je odlučio o njenom sadržaju i sada je na inicijativu Policijskog sindikata Slovenije odlučio da je odredba o stanju PC-a u državnoj upravi u suprotnosti s Ustavom.

Odluku je Ustavni sud usvojio sa šest glasova za i tri protiv. Suci Klemen Jaklič i Rok Svetlič dali su izdvojena mišljenja, dok su Špelca Mežnar, Katja Šugman Stubbs, Rok Čeferin, Rajko Knez i Marijan Pavčnik dali potvrdna različita mišljenja.

Sud je utvrdio da se radi o utvrđivanju radnopravnog uvjeta za obavljanje poslova u državnoj upravi, pa je stoga situacija u suštini uporediva sa situacijama u kojima je vakcinacija definisana kao radnopravni uvjet za obavljanje različitih vrsta poslova ili zanimanja.

Prema Ustavnom sudu, pravni osnov za regulisanje ovakvih vakcinacija je član 22. u vezi sa članom 25. Zakona o zaraznim bolestima, koji reguliše različite vrste (obaveznih) vakcinacija. Ustavni sud je ocijenio da osporena mjera, koju je Vlada donijela uredbom za zaposlene u državnoj upravi, nije donesena u skladu sa zakonskim zahtjevima ili uvjetima propisanim Zakonom o zaraznim bolestima (ZNB) za utvrđivanje vakcinacije zaposlenih. Stoga je odlučio da je član 10.a Uredbe u suprotnosti sa drugim stavom člana 120. Ustava.

Ovom odlukom Ustavni sud se nije izjašnjavao o pitanju da li bi ocijenjena mjera, ako bi bila određena na odgovarajućem pravnom osnovu, bila ustavnopravno prihvatljiva sa stanovišta načela srazmjernosti i načela jednakosti pred zakonom. Kako ističu u Ustavnom sudu, njihova odluka ne znači da je vakcinacija zaposlenih kao uvjet za obavljanje određene djelatnosti ili zanimanja nesrazmjerna mjera, već znači da tu mjeru treba regulisati u skladu sa ZNB-om koji postavlja pravila. za vakcinaciju i proceduru.

Ustavni sud je takođe ukazao da osporena odredba člana 10a Uredbe ne dozvoljava poređenje sa uvjetima PC, kako je uvedeno u Austriji jer je austrijsko zakonodavstvo donelo zakon kojim se stvara izričit i poseban pravni osnov za donošenje takvih uvjeta.

Osim toga, sadržaj austrijskog zakonodavstva značajno se razlikuje od osporenog slovenačkog zakonodavstva. U Austriji je uvjet PC ograničen na određeni javni život, dok je u Sloveniji uvjet PC uveden mjerom izvršne vlasti i to isključivo za pristup poslu, i to samo za zaposlene u državnim organima, navodi se u odluci.