U saopćenju iz Ustavnog suda RS-a, entiteta u Bosni i Hercegovini, pojasnjeno je da su zahtjevi prihvatljivi s obzirom na to da je provedena procedura za zakone koji se odnose na vitalni nacionalni interes saglasno Amandmanu LXXXII na Ustav RS-a, kojim je dopunjen član 70. Ustava, kao i da su ispunjene ostale procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o ovim zahtjevima.

Predmet odlučivanja Vijeća bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u Zakonu o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma, kao i u pojedinim odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, a koje zakone je Narodna skupština RS-a izglasala na sjednicama održanim 31. maja i 1. juna, odnosno 23. juna tekuće godine.

 - Vijeće će meritornu odluku o zahtjevima donijeti u Ustavom određenom roku u narednih mjesec dana - navodi se u saopštenju.