Zastupnici opozicije nisu prisustvovali glasanju.

Cilj ovog zakona je "razvlašćivanje" Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, a entitetska agencija, kako stoji u predloženom dokumentu, kao samostalna upravna organizacija bila bi nadležna za oblast lijekova i medicinskih sredstava, koji se proizvode i upotrebljavaju u medicini u RS-u.

Na sjednici je usvojena je i Informacija o problemima isporuke kiseonika odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj za vrijeme vanredne situacije izazvane virusom korona.