Rezultati iz izvještaja za Bosnu i Hercegovinu su danas predstavljeni na šestoj online sesiji razmjene znanja koju Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini organiziraju u okviru odgovora na COVID19.

Ured Međunarodne organizacije rada (ILO) za Srednju i Istočnu Evropu i Tim za rodnu i ekonomsku uključenost EBRD-a su formirali zajedničku regionalnu radnu gupu koju čine stručnjaci ILO-a i EBRD-a, kao i viši savjetnici za politike iz regije. Radna grupa radi na nizu procjena zemalja kako bi se utvrdio opseg uticaja COVID-19 krize u svakoj od ekonomija Zapadnog Balkana, kao i ispitali svi mogući efekti krize na zaposlenost i tržište rada u kratkoročnom i srednjoročnom periodu.

Dugotrajni i pogubni efekti

Ključni nalazi izvještaja za Bosnu i Hercegovinu su danas predstavljeni na online sesiji koju su organizirale Ujedinjene nacije u BiH. Tokom trajanja ove krize, rekla je u svojoj intervenciji Lejla Tanović, koordinatorica ILO-a u BiH, periodični ILO Monitor upozorava vlade i socijalne partnere u državama članicama na neželjene posljedice zdravstvene krize.

ILO je u okviru monitora izdao ozbiljno upozorenje o pojavi tzv. "lockdown" ili "zaključane generacije".Globalno gledano, svaka šesta mlada osoba je ostala bez posla u "lockdown" periodu.

Postoje dokazi da mladi ljudi trpe dugotrajne i pogubne efekte produžene nezaposlenosti - poznate i kao "trauma efekti"- posebno prilikom ulaska na tržište rada tokom recesije.

Čak i u najboljim vremenima, veća je vjerovatnoća da će mladi ljudi biti bez posla ili raditi na poslovima koji su lošiji od onih na kojima rade stariji radnici, a empirijski dokazi iz prethodnih kriza pokazuju da ulazak na tržište rada tokom recesije može negativno uticati na rezultate mladih ljudi deceniju, pa i duže.

ILO poziva na brze akcije kako bi se spriječilo stvaranje "zaključane generacije", sa efektima koji će potrajati duže nego zdravstvena kriza.

Neki od glavnih nalaza ove procjene proizilaze iz "nowcasting" modela ILO-a, te analize radnika i preduzeća u BiH koji su posebno izloženi riziku. Konkretno, smanjenje radnih sati tokom drugog tromjesečja ekvivalentno je gubitku oko 121.000 radnih mjesta sa punim radnim vremenom.

Prema "nowcasting" modelu ILO-a koji prati smanjenje radnog vremena kao rezultat otpuštanja i drugih privremenih smanjenja radnog vremena, radno vrijeme na Zapadnom Balkanu smanjeno je za procijenjenih 14,5 posto u toku drugog tromjesečja.

Iako ILO još nije objavio procjene za Bosnu i Hercegovinu, primjena ovog omjera podrazumijevala bi da bi BiH mogla izgubiti približno 121.000 ekvivalentnih radnih mjesta sa punim radnim vremenom (uz pretpostavku da radna sedmica traje 40 sati).

Trgovina na veliko i malo, transport, poljoprivredna proizvodnja i stočarstvo, te usluge smještaja i prehrane su na samom vrhu liste sektora sa visokim rizikom u pogledu uticaja na zaposlenost, a slijedi nekoliko izvozno orijentiranih proizvodnih podsektora (odjeća, plastika, drvo, minerali) i proizvodnja prehrambenih proizvoda.

Na temelju analize specifičnih ranjivosti radne snage u svim sektorima i procijenjenog uticaja krize, ovaj izvještaj identificira četrnaest sektora u kojima su radnici i preduzeća ozbiljno pogođeni.

Ovi se sektori u velikoj mjeri preklapaju u oba bh. entiteta, s vidljivom razlikom sektora prehrambenih proizvoda (i proizvodnje i usluga), te smještaja, za koje se čini da imaju veliki uticaj u Republici Srpskoj, ali ne i u Federaciji BiH.

Određeni poslovi su prekinuti samo privremeno, dok će se drugi trajno izgubiti, u zavisnosti od toga kako i kada će se ponovo povećati agregatna potražnja i široka potrošnja.

U nekim od tih sektora, rekla je Daniela Zampini, viša ekspertica za zapošljavanje ILO-a, upravo će vlastite odluke ljudi u vezi sa njihovim ponašanjem kao potrošača i članova radne snage oblikovati putanju faze reaktivacije, više nego ono što im vlasti kažu da urade.

U ostalim sektorima, bit će važna ekonomska situacija u zemljama koje čine glavne trgovinske partnere i poslovne odluke međunarodnih kupaca o vraćanju proizvodnje u matičnu ili susjednu zemlju nasuprot rezanju „dugog repa" manje strateških dobavljača.

Snažan programski odgovor

Izvještaj o brzoj procjeni će se dostaviti tripartitnim partnerima u BiH kako bi pregledali preporuke date u vezi sa javnim politikama, te ih podigli na najviši nivo odlučivanja. 

Prateći plan Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za socioekonomski oporavak, pod nazivom "Zajednička odgovornost, globalna solidarnost", analize su dio integrisanog paketa podrške kojim Ujedinjene nacije koriste prednosti svih svojih agencija, fondova i programa.

Više od 30 međusektorskih analiza ima za cilj da zajednički oblikuje jak i sadržajan programski odgovor na posljedice pandemije COVID-19 u BiH.

Za Ujedinjene nacije u BiH, fokus je na tome kako najbolje podržati i doprinijeti svim važnim nastojanjima vlasti u BiH da oporavak bude otporniji, pravedniji, da bude ekološki i inkluzivan, sa fokusom na Agendu 2030, kako niko ne bi bio/la zapostavljen/a.

Na današnjoj online prezentaciji Brze procjene tržišta rada u Bosni i Hercegovini Međunarodne organizacije rada (ILO) učestvovalo je više od 60 predstavnika različitih nivoa vlasti u BiH, međunarodnih finansijskih institucija, ambasada, i relevantnih agencija.