Donošenje zakona je inicirano zaključkom Skupštine KS iz 2020. godine, kao i inicijativom za stvaranje svih preduslova kako bi Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" bila transformirana u kantonalnu bolnicu.

Po riječima kantonalnog ministra zdravstva Harisa Vranića, Kanton Sarajevo jedini u Federaciji Bosne i Hercegovine nema kantonalnu bolnicu, a razlog je što nije bilo zakonskih i kadrovskih pretpostavki, kao ni političke volje dosad.
 
- Jedna od mjera aktuelne skupštinske većine i Vlade KS je da započne proces transformacije Opće bolnice u kantonalnu, s unaprijeđenim uslugama za građane te stabilnim finansiranjem i kadrovima - naveo je Vranić.
 
Početnim odredbama ovog zakona propisani su djelatnost kantonalne bolnice, organizacija, kadar i standardi za bolesničke postelje te organizacione jedinice koje mora imati.

VEZANI TEKST - Šta je cilj transformacije Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u kantonalnu?

Zakonom su definisani i proces verifikacije, nadzor nad primjenom odredbi zakona i rok u kojem je kantonalna bolnica dužna osigurati uslove iz ovog zakona.

Transformacija Opće bolnice u kantonalnu, po riječima ministra, neće iziskivati dodatne finansijske troškove.

Nacrt zakona je upućen u javnu raspravu od 45 dana.

U nastavku sjednice je data saglasnost na Prijedlog programa rada Skupštine za 2022. godinu, kao i Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2021. godinu.

Data je i saglasnost na Statut o izmjenama i dopunama statuta Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, saopćila je Služba za protokol i press Kantona Sarajevo.