- Da bi krivično djelo koje se stavlja na teret mom branjeniku bilo izvršeno, prethodno je morao glavni izvršilac, a Tužilaštvo jasno tretira da se radi o gospodinu Mehmedagiću, izvršiti krivično djelo. Osnovna pretpostavka optužnice jeste da je diploma koju je izdao banjalučki Univerzitet nevažeća, pri čemu se gubi iz vida da je diploma koja je bila poništena u inspekcijskom nadzoru i od strane inspekcijskih organa, preispitivana u upravnom sporu od strane okružnog banjalučkog Suda koji je poništio odluku inspekcijskih organa – kazala je.

Objasnila je da je situacija bila takva da je diploma bila proglašena nevažećom, ta odluka je ukinuta te da je, prema podacima koje ima, diploma validna i važeća.

- Po onome što je rekao i tužilac danas, OSA je u svom dosjeu imala samo tu diplomu i po njoj isplaćivala plaće, prema onome što je čovjek i zaradio. Prema tome, ne može se u tom segmentu govoriti o imovinsko-pravnoj koristi ni po bitnim obilježjima krivičnog djela zloupotreba službenog položaja, nego o krivičnom djelu eventualno krivotvorenja službene isprave, odnosno upotrebe tog krivotvorenja, što je još na nivou osnova sumnje – istakla je.

Vidović je dodala da je razlog zašto je tražila da se Sud izjasni o nadležnosti to što je Prcić za sada jedini osumnjičen u ovom predmetu.

- On ne radi u OSA-i, u državnom organu BiH, instituciji, i prema tome za to krivično djelo je nadležan općinski sarajevski ili tuzlanski sud – zaključila je advokatica.