Faktoru se javio otac (ime i prezime poznato redakciji), čiji se sin prijavio na javni oglas za prijem pripravnika vatrogasaca i vozača u radni odnos na period od šest mjeseci, kojeg je, kako on kaže, 15. februara raspisala Kantonalna uprava civilne zaštite KS.

- Nakon desetak dana, 25. februara moj sin je pozvan na razgovor, ali od tada nikada nije dobio nikakvu informaciju, šta se dogodilo sa konkurskom, je li poništen, ko je primljen, a ko nije. Nije mi jasno da do sada nismo dobili nikakvu povratnu informaciju i kako konkurs može biti otvoren šest mjeseci – govori razočarani otac.

Kaže kako je nekoliko puta telefonom zvao Kantonalnu upravu civilne zaštite KS kako bi se informisao o rezultatima konkursa, ali da su mu uvijek davali isti odgovor – "u toku je sve i da se još ništa ne zna."

- Sredstva za zapošljavanje vatrogasaca i vozača pripravnika Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo odobrila je još prošla Vlada KS. Radi se o djeci, koja imaju manje od 25 godina, koja nikada nisu zasnivala radni odnos, a prijavljena su kod Službe za zapošljavanje KS. Oni su ovim putem trebali završiti pripravnički radni staž. Vjerovatno je Profesionalna vatrogasna brigada KS u saradnji sa Kantonalnom upravom civilne zaštite KS oformila komisiju koja je trebala napraviti rang-listu, međutim, moj sin nikada nije dobio nikakav odgovor – navodi naš sagovornik.

Da je konkurs i dalje otvoren potvrdio nam je i Dženan Brkanić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite KS. Kao razlog navodi propuste koji su, kako kaže, napravljeni prije nego što je on došao za direktora kantonalne uprave 1. maja ove godine.

- Evo da ja vas upitam – da li biste vi primili vatrogasca, a da prije toga niste obavili njegovu psihofizičku provjeru. Dakle, šaljem čovjeka u vatru, a on nije psihofizički spreman za te poslove. Po meni je tu napravljena greška, ali ne želim ulaziti u priču ko je to uradio - ističe Brkanić.

Dodaje kako su raniji konkursi, odnosno konkurs koji je raspisan prije ovoga u februaru, kao jedan od kriterija kojeg su kandidati trebali zadovoljiti, navodili upravo psihofizičku sposobnost.

- Ako vatrogasac ne može trčati u određenom vremenu, uraditi određen broj sklekova, trbušnjaka, te sve ono što spada u tzv. Kuperov test i sve ostalo, on i ne može biti vatrogasac – naglašava Brkanić.

Kaže kako suosjeća sa kandidatima koji su mjesecima u neizvjesnosti, ali da on i njegovi saradnici pokušavaju iznaći najbolje rješenje kako bi se konkurs proveo i izabrali najbolji kandidati.

Na pitanje do kada će oni koji su se prijavili na konkurs čekati rezultate, prvi čovjek Kantonalne uprave civilne zaštite KS kaže da u ovom trenutku nema odgovora.

- Imamo listu kandidata koji zadovoljavaju. Njih je stotinu, od te brojke treba izabrati 25 najboljih vatrogasaca, ali u skladu sa zakonom i procedurama – ističe Brkanić.

Kada je riječ o vozačima, od ponuđenih 15 pozicija, samo devet ih je, kaže, ispunjavalo uvjete konkursa.

- Ljudi su obaviješteni, u toku su žalbe, a Ured za žalbe razmatra svoj dio - dodao je Brkanić.