- U nedostatku vlastitih ideja u predizbornoj kampanji, koja se zahuktava, Damir Mašić  u negativan kontekst stavlja ovo preduzeće i pokušava skrenuti pažnju javnosti sa slabih rezultata njegove partije. Bilo bi jako dobro da se politički direktor SDP- a osvrnuo na objektivnu sliku trenutnog stanja vodosnabdijevanja građana Sarajeva, koji ove godine nemaju redukcija, osim povremenih poremećaja  u vodosnabdijevanju na lokalitetima popravke kvarova. Sve ovo je rezultat izuzetnih napora,  kako upravljačkih struktura preduzeća, tako i svakog pojedinca u ovom kolektivu. Ulažu se maksimalni napori da vodosnabdijevanje i dalje bude uredno i kontinuirano, a za očekivati je, da će predstojeća realizacija kredita EBRD-a, značajno doprinijeti  postizanju još boljih rezultata – navode iz ovog preduzeća.

Ističu da je Mašić iznio neistinite i ničim argumentirane tvrdnje, da će se nabavke materijala prilikom realizacije kredita EBRD-a,  vršiti od  tzv. “podobnih i stranačkih“ firmi.

- Podsjetićemo ga da se javne nabavke, koje su u funkciji obezbjeđenja potrebnih materijala za popravke i rekonstrukciju poprilično dotrajale vodovodne mreže, te popravku ili zamjenu dotrajale opreme,  u ovom preduzeću provode u skladu sa  Zakonom o javnim nabavkama u  BiH i to u potpunosti transparentno, uz striktno poštivanje svih utvrđenih tenderskih zahtjeva i objavom na portalima javnih nabavki, kako je to regulisano propisima iz  ove oblasti, a što je podložno kontrolama od bilo koje nadležne institucije – smataraju u ViK-u.

Damir Mašić „problematizira„ izbor direktora preduzeća, kao i kandidaturu u Skupštinu Kantona Sarajevo i navodi da je to prema zakonu nespojivo, nedozvoljeno i nezakonito.

- Kako je već preneseno u više medija, Azra Muzur je izabrana i imenovana za direktora preduzeća na četverogodišnji mandat. Izbor i imenovanje je izvršio Nadzorni odbor preduzeća, nakon provođenja zakonom propisane konkursne procedure. Podsjećamo, da je konkurs za izbor i imenovanje direktora  KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo,  objavljen  u dnevnom listu  „Oslobođenje“ još u martu 2018. godine. Što se tiče njene kandidature u Skupštinu Kantona Sarajevo, napominjemo da o nespojivosti ove dvije funkcije može biti govora tek nakon okončanja predstojećih izbora – navodi se u saopćenju.

Iz ViK-a dodaju da su dezinformacije koje plasira Damir Mašić, vezane za  zapošljavanje  u preduzeću, u potpunosti netačne i predstavljaju klasičnoobmanjivanje javnosti i neuspješan pokušaj degradacije svih postignutih rezultata ovog preduzeća u prethodnoj godini. 

- Zapošljavanje novih radnika je u potpunosti u skladu sa  zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, kojim je regulisano, da za svaki  prijem u radni odnos na određeno vrijeme, preduzeće  pribavi saglasnost  resornog  Ministarstva. Ovo je u cjelosti ispoštovano prilikom angažovanja radnika na određeno vrijeme i to isključivo za potrebe  realizacije Projekta detekcije curenja i smanjenja neprihodovane vode Kantona Sarajevo (NRW projekat), koji je Vlada Kantona Sarajevo, uvrstila kao prioritetan projekat i naložila zaključkom njegovu realizaciju. Broj i struktura radnika, kao i  dinamika realizacije ovog projekta je utvrđena  zajedno sa konsultantom Projekta, kojeg je imenovala Vlada Kantona Sarajevo – zaključuju iz preduzeća "Vodovod i kanalizacija".