Uzimajući u obzir kaznu od 18 godina na koju je Višković osuđen ranije također zbog zločina u Vlasenici, Sud je izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina.

Višković je sporazumom priznao krivicu po 20 tačaka optužnice za progon bošnjačkog stanovnitšva ubistvima, teškim oduzimanjem slobode i drugim nečovječnim djelima, koje je počinio kao pripadnik Vojne policije. Na zločine počinjene u Vlasenici 1992. godine odnosi se 19 tačaka, a jedna je u vezi s premlaćivanjem u Milićima 1993.

Sporazumom je bila predviđena kazna u rasponu od pet do osam godina zatvora.

- Od olakšavajućih okolnosti Vijeće je cijenilo da je optuženi izrazio kajanje, da je ostvario saradnju sa Tužilaštvom u ranoj fazi postupka, efikasnost i ekonomičnost, kao i loše zdravstveno stanje optuženog - kazala je predsjedavajuća Vijeća Mira Smajlović.

Ona je dodala da su otežavajuće okolnosti brojnost radnji i bezobzirnost.

Prije izricanja presude tužilac Dževad Muratbegović je kazao da je u prilog sporazuma išlo loše zdravstveno stanje optuženog, izbjegavanje stresnih situacija svjedoka, kao i smanjenje troškova s obzirom na to da je bilo planirano više videoveza sa inostranstvom.

Muratbegović je naveo da je Tužilaštvo razgovaralo sa nizom oštećenih u ovom predmetu i upoznalo ih sa sporazumom, te da su oni dali podršku. Viškovićev branilac Nenad Rubež kazao je da se optuženi kaje i da žali sa žrtvama.

- On se već 12 godina nalazi na izdržavanju kazne i treba uzeti u obzir njegovo zdravstveno stanje i godine života - kazao je Rubež.

U izdržavanje kazne Viškoviću će biti uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru tokom postupka koji je vođen od 2008. godine, kao i vrijeme na izdržavanju kazne koja mu je izrečena 2011. godine.

Druga optužnica protiv Viškovića potvrđena je u maju ove godine, a suđenje mu je počelo u augustu.

Djela za koja je priznao krivicu i osuđen uključuju učešće u ubistvima i premlaćivanjima civila u Policijskoj stanici, logoru Sušica i kod kuća civila u Vlasenici, te prisilne nestanke i teška oduzimanja slobode.

Žalba na izrečenu kaznu na osnovu sporazuma nije dozvoljena, a stranke se mogu žaliti na odluku o jedinstvenoj kazni, piše Birn.