Vlada RS-a je 7. februara prošle godine imenovala članove Komisije za Sarajevo. Predsjednik je Raphael Israeli iz Izraela, a u komisiji je bilo šest članova.

Milorad Kojić, direktor Centra za istraživanje ratnih zločina RS-a, naveo je današnje zaključke Vlade RS-a.

- Vlada RS-a se upoznala sa izvještajem i primila ga k znanju. Vlada RS-a smatra da će izvještaj doprinijeti objektivnom i nepristrasnom sagledavanju svih činjenica i smatra da će doprinijeti jačanju pomirenja i suživota - kazao je Kojić.

Zaduženo je Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS-a i Centar za istraživanje ratnih zločina RS-a da zajedno sa autorima izvještaja preduzmu sve aktivnosti koje imaju za cilj prezentovanje rezultata široj domaćoj i međunarodnoj javnosti.

Najavljeno će izvještaj biti preveden na više stranih jezika, te da će se izraditi internet-stranica na kojoj će biti dostupni izvještaj, prilozi i materijali.

- Ovaj izvještaj možemo smatrati kao autorsko djelo članova komisije, njih ukupno šest, i bit će izrađena internet-stranica na kojoj će u narednom periodu taj izvještaj zajedno sa prilozima biti dosptupan javnosti - rekao je Kojić.

Poručio je da se izvještaj bavio stradanjem Srba sa historijskog, političkog i vojnog aspekta, ali i izvještavanjem medija u tom periodu. Naveo je i da "institucije iz Federacije BiH, nisu komisiji dostavile nijedan traženi dokument".

- Broj stradalih se poklapa sa ranijim podacima. Izvještaj je oslikavao karakter onoga što se dešavalo Srbima u Sarajevu. Bavio se onim što su htjeli da prikažu da je to opsada Sarajeva, a činjenicama je dokazano da je to bila blokada. U izvještaju je i ono što se odnosi na logore, silovanja... Definisano je i da je srpska zajednica u Sarajevu uništena u totalitetu - rekao je Kojić.

Komisija je održala četiri sjednice u Banjoj Luci, a zbog situacije u vezi sa virusom korona, nekoliko sjednica su održali online.