Vlada Federacije BiH je u okviru kadrovskih rješenja danas dala saglasnost Nadzornom odboru JP Filmski centar Sarajevo da s pozicije vršioca dužnosti generalnog direktora razriješi Jasmina Durakovića, zbog isteka mandata. Istovremeno je data saglasnost da za novog v.d. direktora na period od 12 mjeseci bude imenovana Ines Tanović.

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH Sarajevo Federalna vlada je opunomoćila Gorana Buhaća.

Na period od četiri godine imenovano je Savjetodavno vijeće za okoliš kojim predsjedava predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma Stjepan Matić, dok su članovi Rijad Tikveša (predstavnik nevladinih organizacija u FBiH), Goran Mišić (TK), Zdenko Mandić (ZHK), Mersija Talić (USK), Samir Čengić (PK), Srećko Galić (HNK), Zijada Krvavac (KS), Dragan Šafradin (SBK), Ana Vrdoljak (Kanton 10 Livno) i Amra Pojskić (ZDK).

Danas je na dužnost direktora Kazneno­popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću, na period četiri godine, počevši od 7.1.2020. godine, imenovan Edham Veladžić.

Vlada FBiH je dala saglasnost o imenovanju Muamera Kulelije za privremenog člana Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Kuleliju je predložio Upravni odbor Udruženja porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju "Dajte nam šansu", a dobio je i podršku i drugih udruženja i ustanova za brigu o ovoj populaciji.