Riječ je o kapitalnom i tekućem transferu drugim nivoima vlasti i fondovima namijenjenim za Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar i Univerzitetsko-klinički centar Tuzla.

Prvom donesenom Odlukom usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - dovršetak izgradnje Klinike za dječije bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar", utvrđen u Budžetu FBiH za 2023. godinu, u iznosu od 7.000.000 KM.

Ova sredstva raspoređuju se za finansiranje projekta izgradnje Klinike za dječije bolesti SBK Mostar, u iznosu od 4.700.000 KM, te dogradnju objekta Tople veze radi osiguranja komunikacije Dječije klinike sa drugim bolničkim sadržajima u iznosu od 2.300.000 KM.

O načinu utroška odobrenih sredstava za ove projekte potpisat će se ugovor između Federalnog ministarstva zdravstva i SKB Mostar, kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze, a ministarstvo će o utrošenim sredstvima tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

Drugom donesenom Odlukom usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za opremanje ortopedske sale na Klinici za ortopediju i trumatologiju Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla", utvrđen u ovogodišnjem Federalnom budžetu, u iznosu od 500.000 KM. Sredstva se raspoređuju za nabavku medicinske opreme za operacionu salu u okviru Projekta opremanja klinike za ortopediju i traumatologiju JZU UKC Tuzla, a s ciljem osiguranja kvaliteta i kontinuiteta pružanja zdravstvenih usluga.

O načinu utroška odobrenih sredstava za projekt potpisat će se ugovor između Ministarstva i UKC Tuzla, a kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obveze. UKC Tuzla će o realizaciji i namjenskom utrošku sredstava kvartalno dostavljati izvještaj Federalnom ministarstvu zdravstva, a koje će o utrošenim sredstvima kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo finansija, saopćila je Vlada FBiH.