Iz Vlade RS-a je ocijenjeno da je izgradnja aerodroma u Trebinju od interesa ne samo za građane Trebinja, već i za cijelu RS.

- Povezivanje ovog dijela RS-a, avio-saobraćajem sa aerodromima u Srbiji, kao i evropskim destinacijama, imat će pozitivan efekat na cjelokupni privredni, kulturni, ekonomski i turistički razvoj, te povezanost ovog dijela RS-a sa svim značajnim centrima u okruženju. Time se skraćuje vrijeme putovanja i omogućava efikasnije i ekonomičnije poslovanje privrednih subjekata Trebinja i Hercegovine - saopćeno je.

Navedeno je da je u cilju stvaranja preduslova za blagovremenu izgradnju aerodroma, kao i da ne bi došlo do pomjeranja rokova, neophodno da se donese spomenuti zakon po hitnom postupku. Vlada RS-a donijela je odluku o izradi Zoning plana područja posebne namjene "Aerodrom Trebinje", po hitnom postupku.

- Zoning plan donosi se za planski period od deset godina i njime se obuhvata područje na teritoriji grada Trebinje površine oko 1.234 ha, koje zahvata šire područje naselja Hum, Taleža i Cerovac - saopćeno je iz Vlade RS-a.