Pravilnikom o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovima, kako je njegov puni naziv i koji je napravila Direkcija za civilnu avijaciju (BHDCA), dronovi su kategorizirani, regulirano je gdje i kada se mogu koristiti, a vlasnici će biti upisani u evidenciju i morat će položiti ispit za upravljanje dronom, prenosi Mondo.

U Pravilniku piše kako se odnosi na dronove do 25 kilograma težine i ne primjenjuje se na letjelice koje koriste državni organi (vojska, policija, služba traganja i spašavanja, carina, sigurnosno-obavještajne službe i slično), osim što će i oni morati upisati dronove u evidenciju.

Također, odredbe Pravilnika se ne primjenjuju na dronove čija je maksimalna masa pri polijetanju manja ili jednaka 248 grama (0,248 kg), kao i na letenje dronova unutar zatvorenih objekata.

Vlasnik drona (fizička ili pravna osoba), koji ima prebivalište ili je registriran na teritoriju BiH, morat će lično podnijeti zahtjev na propisanom obrascu za upis u evidenciju drona, a za svaki dron koji se upiše u evidenciju, BHDCA dodjeljuje evidencijsku oznaku. Upis će se morati produžiti svake tri godine.

Zanimljivo je da će operator drona morati posjedovati potvrdu o poznavanju aviopropisa za operatora drona, a potvrda će se stjecati polaganjem ispita i provjerom poznavanja pravila letenja i propisa iz oblasti avijacije i propisa o dronovima.

Vlasnici će morati imati policu osiguranja za dron. Pravilnik pročitajte ovdje.