Iz Centralne izborne komisije (CIK) Bosne i Hercegovine su podsjetili da je rok za prijavu birača za glasanje izvan BiH istekao 19. jula u ponoć.

Naglasili su i da u ovom trenutku, dok još traje obrada prijava za glasanje izvan BiH, ne mogu objaviti precizne podatke o broju prijava koje ispunjavaju ili ne ispunjavaju uvjete, kao ni statistike po državama i druge statistike.

- Putem aplikacije e-Izbori nalog je otvorilo oko 88.000 osoba od čega oko 10.000 osoba nije završilo postupak prijave, iako su po dva puta bili obaviješteni na mail da završe postupak prijave, te takve prijave neće biti razmatrane - naveli su iz CIK-a.

S obzirom na to da su se građani mogli prijaviti i putem telefaksa, na ovaj način je primljeno oko 1.400 pošiljki koje su u obradi.

- Postoji mogućnost da ima duplih prijava, za više osoba u jednoj pošiljci i slično - dodaju iz CIK-a.

Nadalje, oko 20.000 prijava birača za glasanje izvan BiH su trenutno u postupku obrade.

Utvrđen je i rok u kojem birači mogu otkloniti nedostatke u prijavi koju u CIK-u obrađuju nakon 19. jula.

- Birači kojima se prijava obrađuje nakon 19. jula i čija prijava sadrži nedostatke će biti obaviješteni na mail da u roku od dva dana od dana prijema obavijesti otklone nedostatke u prijavi, uz napomenu da će tu mogućnost imati samo jednom u okviru ta dva dana i da prije nego što označe rubriku "pošalji zahtjev" provjere da li su otklonili navedene nedostatke. Nakon jedne pružene prilike za otklanjanje nedostataka njihov nalog će biti "zaključan" - pojasnili su iz CIK-a.