Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, odobrila raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 434.547,61 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2018. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Sredstva su raspoređena za finansiranje programa i projekata iz oblasti zdravstva za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koji su jedino mogući izvan BiH. Zatim, za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih čije se liječenje finansira iz Federalnog fonda solidarnosti i za organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, odnosno promociju dobrovoljnog davalaštva krvi.

Na javni poziv objavljen 3.3.2019. godine stiglo je 87 prijava, od kojih je Komisija za ocjenu apliciranih projekata u razmatranje uzelo 52, a na temelju bodovanja sačinjena je rang-lista na kojoj se nalaze 32 korisnika.

Dodijeljeni iznosi su u rasponu od 600 KM do 29.700 KM. Iznose veće od 20.000 KM su za predložene projekte i programe dobili Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka Sarajevo (29.700 KM), Udruženje PIPOL Tuzla Pobijedimo mRak zauvijek (29.200 KM), Udruženje Mala Sirena Zavidovići (28.485 KM), Udruga dijabetičara Insula Mostar (26.665,21 KM), Udruženje distrofičara Cazin (26.050 KM), Udruženje distrofičara HNK Mostar (25.534 KM), Udruženje distrofičara KS (25.110 KM), Udruženje djece i omladine oboljele od šećerne bolesti u Zeničko-dobojskom kantonu (25.000 KM), Udruženje oboljelih od multiple skleroze u Kantonu Sarajevo (24.480 KM) i Savez distrofičara Federacije BiH (22.050,80 KM).

Federalno ministarstvo zdravstva će, najkasnije u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima. Ugovori će sadržavati odredbu prema kojoj će biti utvrđena obaveza korisnika da, najkasnije do 31.12.2019. godine, Federalnom ministarstvu zdravstva dostave izvještaj o namjenskom utrošku ovih sredstava.

Oni koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj o utrošku sredstava ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, dužni su, na zahtjev nadležnog ministarstva, vratiti ih uplatom na transakcijski račun proračuna FBiH, te ne mogu ostvariti pravo na novu dodjelu sredstava u naredne tri godine. Protiv korisnika koji ne vrate sredstva nadležno ministarstvo će poduzeti odgovarajuće mjere.

Federalno ministarstvo zdravstva će, najkasnije do 1.3.2020. godine, dostaviti Vladi FBiH sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima.