Riječ je o višegodišnjem projektu kojeg Općina Centar realizuje za pomoć u redovnom školovanja romske populacije. Sredstva su namijenjena za nabavku knjiga i školskog pribora, pe je Općina Centar u budžetu za 2020. godinu izdvojila 8.500 maraka. 

U školskoj 2020/2021. godini u deset osnovnih škola na području općine Centar nastavu redovno pohađa 85 učenika Roma, a skoro polovina ove romske djece je u Osnovnoj školi "Hasan Kikić" na Gorici.

Donacije od po 100 maraka je dobilo 38 učenika u osnovnim školama "Hasan Kikić", "Alija Nametak", "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak", "Silvije Strahimir Kranjčević", "Isak Samokovlija", "Musa Ćazim Ćatić", "Hasan Kaimija", "Safvet-beg Bašagić", Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju i Katoličkog školskog centra.