U Sapni je održana Izborna skupština Stranke demokratske akcije (SDA) Sapna, gdje je izabran predsjednik te stranačke općinske organizacije. 

Izabrana su i dvojica potpredsjednika, osam članova Izvršnog odbora i dva delegata za Skupštinu TK, navodi se u saopćenju OOSDA Sapna.

-Delegati su za predsjednika SDA Sapna izabrali Salima Husejnovića, profesora bosanskog jezika i književnosti. Za potpredsjednike su izabrani Ibrahim Husejnović, profesor razredne nastave, i Hariz Ahmetović, ratni komandant bataljona. Za članove Izvršnog odbora izabrani su Asmir Husejnović, diplomirani farmaceut, Esed Ramić, uposlenik MUP-a TK, Idriz Osmanović, vjerski službenik, Mensur Smajlović, profesor historije, Mirnes Poljaković, profesor matematike i fizike, Mersudin Smajlović, profesor fizike, Munib Hodžić i Midhat Alić. Za delegate u Skupštini SDA TK izabrani su Asmir Husejnović i Ibrahim Husejnović - navodi se u saopćenju.