Za te svrhe su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 150.000 KM.

Kandidati koji su zainteresovani za ostvarenje prava na ovu vrstu novčanih podsticaja moći će aplicirati na javni poziv koji će objaviti Ministarstvo privrede KS na web stranici, kao i u sredstvima javnog informisanja, odmah po objavi navedene odluke Vlade u Službenim novinama KS. Javni poziv će biti otvoren 15 dana, a obavezno će sadržavati i utvrđene kriterije.

Opšti kriteriji za ostvarivanje prava na novčani podsticaj su da se podstiče razvoj poljoprivrede ili poduzetništva iz oblasti poljoprivrede su da je registrovano društvo ili subjekt iz Kantona Sarajevo, da je upisano u registar gazdinstava i klijenata te Federalnog zavoda za statistiku, ali i da nemaju dugovanja po osnovu javnih poreza.

Kandidatu koji će aplicirati na sredstva može se odobriti maksimalan iznos do 15.000 KM po projektu. Rang listu i prijedlog najbolje rangiranih projekata, kao i ugovore i odluku o dodjeli podsticajnih sredstava, nakon provedene procedure javnog poziva, sačinit će imenovana stručna komisija.

Na ta sredstva moći će aplicirati samo kandidati koji nisu koristili sredstva po ovom modelu podsticaja u 2019. godini.

U budžetu KS za ovu godinu izdvojeno je oko pet miliona KM za poticaj poljoprivredi, što je za oko milion KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Od tih pet miliona KM, u ovoj godini je utrošeno, odnosno raspoređeno, oko 2.700.000 KM za različite vidove podrške toj grani privrede, dok će ostatak sredstva, u skladu s propisanim procedurama i programom rada Ministarstva, biti raspoređen do kraja godine za podršku biljnoj i animalnoj proizvodnji, nabavku poljoprivredne opreme, kupovinu zemljišta, izgradnju štalskih objekata, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.