Vlada Federacije BiH je zatražila da se o budžetu teškom 5,4 milijarde KM raspravlja po hitnom postupku.

Dom naroda FBiH sjednicu je zakazao za dan kasnije, 30. decembar.

Amandmani se mogu ulagati do zaključenja rasprave 

Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Mirsad Zaimović nam je kazao kako je tekst Prijedloga budžeta FBiH za 2021. godinu proslijeđen zastupnicima kako bi se mogli na vrijeme pripremiti za sjednicu.

Dodaje kako se može očekivati deseci amandmana na predloženi tekst jer se to događalo i ranijih godina kada se raspravljalo o budžetu za FBiH.

- Kada se budžet usvaja po hitnoj proceduri, amandmani se mogu ulagati od trenutka dostavljanja materijala do zaključenja rasprave - kazao nam je Zaimović.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić u svom ranijem obraćanju javnosti je ukazao kako je predloženi budžet od 5,4 milijarde KM kreiran da prevenira pad indirektnih poreza od 15,8 posto u ovoj godini, usljed pandemije koronavirusa.

U budžetu za narednu godinu je planirana finansijska pomoć nižim nivoima vlasti od 230 miliona KM, od čega je 200 miliona KM za kantone, a 30 miliona KM za gradove i općine.

Namjera je da dio ovog iznosa bude iskorišten za podršku budžetima kantona, a dio, u zavisnosti od specifičnosti kantonalnih privreda, iskoristi za provođenje strukturalnih reformi predviđenih i u Pismu namjere. U ekonomskom smislu, FBiH na to još kreira 240 miliona KM za privredu.

Značajan iznos novca je planiran i za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH u iznosu od 60 miliona KM, kao i 12 miliona KM za nabavku vakcina protiv COVID-19.

Ide 50 miliona KM za zapošljavanje 

S obzirom na to da je Vlada Federacije BiH opredijeljena da nastavi s mjerama na ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa po privredu, ponovo je planiran novac za Fond za stabilizaciju privrede u iznosu od 150 miliona KM. Također je planiran iznos od 50 miliona KM na ime projekta zapošljavanja, kako bi se u najmanju ruku nadoknadio izgubljeni broj radnih mjesta usljed nastale pandemije i vratio na nivo zaposlenosti prije njenog izbijanja.

Podsjećamo, usljed pandemije bez posla je ostalo 14.000 osoba u Federaciji BiH.