Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske razmatrat će veto Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a na zaključke u vezi sa "Informacijom o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava RS". 

Ukoliko se ne postigne odgovor, konačnu riječ dat će Ustavni sud RS.

Na sjednici Vijeća naroda RS jučer nije postignuta saglasnost u pogledu Odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa Kluba delegata iz reda bošnjačkog naroda na skupštinske zaključke, te će ona biti upućena na usaglašavanju na sjednicu Zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda RS za usaglašavanje zakona, propisa i akata. 

Klub delegata iz reda bošnjačkog naroda pokrenuo je 20. novembra postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zaključke, koje je entitetski parlament usvojio 12. novembra.

Nakon maratonske sjednice prihvaćeni su zaključci klubova zastupnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Demokratskog narodnog saveza (DNS), Socijalističke partije (SP), Demokratskog saveza (DEMOS), Narodnog demokratskog pokreta (NDP) i Ujedinjene Srpske (US).

Osim bošnjačkih zvaničnika, zaključke su osporili i međunarodni predstavnici u BiH.

Usvojeno je 20 zaključaka, među kojima je i onaj koji promovira prava naroda na samoopredjeljenje, te najavljuje i novi ustav RS o kojem će se izjasniti i građani na referendumu, "u slučaju izostanka reakcije na pokušaje razgradnje Dejtonskog sporazuma".

- U slučaju negiranja prava naroda na samoopredjeljenje, koje je proklamovano poveljom UN-a i daljoj podršci aktivnostima koje vode razgradnji Dejtonskog sporazuma, RS zadržava pravo da konačno odluči o svom budućem statusu – navodi se u zaključcima SNSD, DNS, Socijalističke partije, Demokratskog saveza, Ujedinjene Srpske, te NDP-a.