Galebovi koji inače slove za mediteranske ptice, u sve većem broju u ljetnom periodu se mogu vidjeti u Sarajevu. Dražen Kotrošan, načelnik Odjeljenja za prirodne nauke u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, nam je kazao da postoje dva razloga sve većeg dolaska galebova u Bosnu, tačnije Sarajevo. Kaže da su to klimatske promjene i dovoljno organskog otpada, odnosno smetljišta.

- Galebovi su počeli navraćati u Sarajevo već 2014, odnosno, 2015. godine, pogotovo na područje Vogošće, tamo su najbrojniji. Za to se postoje dva razloga. Zbog posljedica globalnog zagrijavanja, ptice su pomjerile svoje pravce kretanja. A drugi razlog, galebovi su poznati kao ptice smetljari, i to nam ne ide u prilog, mada bi bilo logično da im je riba primarna hrana. Očigledno da održavamo loše naše rijeke, površine, ima puno smetljišta gdje oni pronalaze hranu da bi mogli opastati i to su, da kažem, dva najveća razloga što ih ovdje viđamo sve duže - govori nam Kotrošan.

Dodaje da su galebovi i ranije dolazili preko planine Ivan.

- Letjeli su najdalje do Konjica i to je bilo normalno i prije. Međutim, imate vi u kanjonu Miljacke na jednom dijelu uticaj Mediterana pa su one tim dijelom prolazile, zadržavale se. S obzirom da je i ovdje sve toplije, galebova ima sve više i sve duže se zadržavaju. Kada sam se bio na studiju biologije jedan od profesora govoreći nama studentima o klimatskim promjenama je kazao kako ćemo doživjeti da u Sarajevu rastu palme. I vidite, mijenja se sve, pa tako i ovdje sve više imamo galebova - ispričao nam je Kotrošan.

Dodaje da se na smetljištu u Mostaru može vidjeti na hiljade galebova.

- Što se tiče Sarajeva postavlja se pitanje da li će početi da se gnijezde, da stvaraju ovdje populaciju. Još nismo našli dokaz da su negdje snijeli jaja. Ne bi nas čudilo da ovdje neki sviju gnijezda - rekao nam je Kotrošan.

Upitali smo da li se galebovi jače glasaju pred promjenu vremena?

- Sve ptice se prepoznaju kao dobri indikatori okoliša i promjena, jer brzo reagiraju na bilo koju promjenu. Znaju se uznemiriti kada su zemljotresi, kada dolazi neko nevrijeme. Uzmite lastavice za primjer, čim vidim da počnu kružiti odmah znam da će biti kiša ili neka promjena u vremenu. Čim je neka promjena u pitanju, ili je neki nametnik blizu, oni se glasaju - kazao je Kotrošan.