Razlog za njegovo donošenje je realizacija projekta izgradnje ove trase, kao projekta od posebnog značaja za RS kojim bi se riješila saobraćajna povezanost sa zemljama u okruženju.

Projekat je u ranijem periodu izazivao negodovanja i proteste mještana određenih naselja na ovoj trasi, prije svega Kozarca, a kasnije i naselja Verići, zbog planiranog rušenja određenog broja objekata.

Ministrica za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju RS-a Srebrenka Golić ocijenila je jučer da je u sve "politika umiješala prste", te objasnila da je generalni projekat predviđao rušenje 880 objekata na trasi dugoj 42 kilometra, te da je nakon javne rasprave i primjedbi, taj broj smanjen na 237 objekata, od čega 80 u Banjoj Luci i 157 na području Prijedora.

- Trasa je zadana i ovo je najmanji broj objekata koji se ruše - istakla je Golić.

Narodna skupština RS-a je danas po hitnom postupku usvojila i izmjene i dopune Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Izmjene i dopuna navedenog zakona izvršene su radi usklađivanja sa odlukom Ustavnog suda RS-a, a entitetski ministar pravde Anton Kasipović ranije je rekao da je ovim zakonom omogućen upis u registar lica koja su osuđena prema zakonima koji su prestali da važe, odnosno retroaktivno dejstvo zakona.