Usvajanju bužeta prethodila je burna rasprava, mnoštvo zamjerki su imali zastupnici na predloženi tekst. Smatrali su da je više novca trebalo izdvojiti za poljoprivredu zbog situacije u Ukrajini koja je utjecala na cijeli svijet, Ali da je trebalo više izdvojiti i za obrazovanje, turizam, socijalna kategorije, prevenciju bolesti...

Premijer FBiH Fadil Novalić je u svom izlaganju kazao da je predložen najveći budžet u historiji Federacije, a u okviru kojeg je planirano 200 miliona KM za niže nivoe vlasti, 260 miliona KM za izgradnju puteva. Naveo je da je 106 miliona KM planirano za poljoprivredu, a što je za 19 miliona vše u odnosu na prošlu godinu...

Zastupnik Tahir Nuhić (A-SDA) smatra da su izdavajanja za poljoprivredu katastrofalna.

Planirati novac za prevenciju malignih oboljenja 

- Mislim da Vlada FBiH nije imala senzibiliteta prema poljoprivredi. Što se tiče brze ceste Karlovac-Bihać-Sarajevo. Ko ne dolazi iz USK ne poznaje nepovezanost USK sa zapadom. Vlada nije imala senzibiliteta za USK - kazao je Nuhić.

Zastupnica Mara Đukić (DF) je smatrala da se u budžetu FBiH trebala veća pažnja posvetiti izdvajanju novca za prevenciju malignih bolesti.

- Jako je teško gledati ljude sa molećivim pogledom da im pomognete i umiru sa posljednjom nadom da će im se pomoći. Oko 15.000 ljudi svake godine u Bosni i Hercegovini oboli od malignih bolesti, ili jedan čovjek na 200 ljudi. Onima koji prežive ostanu posljedice, spaljeni krvni sudovi. Od ljudi na hemoterapiji 75 posto je radno sposobno, čime privreda gubi, a da ne spominjemo njihovu patnju. Ništa nismo poduzeli da spriječimo to. Potrebno nam je rano otkrivanje malignih bolesti. Kroz prevenciju imali bismo ljude u prvom stadiju bolesti, uštedjelo bi se - kazala je Đukić.

Husein Rošić (SDA) zastupnik koji dolazi iz Unsko-sanskog kantona je ukazao na sporost ralizacije infrastrukturnih projekata u ovom kantonu.

- Mi smo 2017 dobili 28 miliona eura, do danas realizirano je pet posto. Riječ je o povoljnim kreditnim sredstvima za više projekata. Unsko-sanski kanton je 2017. usvojio Nacrt prostornog plana USK, do danas nije usvojen prijedlog. Zahvaljujem se Vladi FBiH, Ministarstvu finansija koji su prepoznali najznačajniji projekat u USK, Aerodrom Bihać - kazao je Rošić.

Govorila je i Nasiha Pozder (Naša stranka) a koja se dotakla i gradnje Aerodroma Bihać kazavši kako je dobila informacije da je u 2021 u Budžetu FBiH planirano 25 miliona KM, a da ništa nije utrošeno.

- Kada pogledamo stavku u budžetu o izvršenju u prvih šest mjeseci možemo vidjeti da je utrošeno nula KM za Aerodrom Bihać. Projekat nije ni u kakvoj fazi - kazala je ona.

"Da nikada više niste spomenuli novac za Aerodrom Bihać" 

Replicirala joj je nezavisna zastupnica Azra Hadžić koja dolazi sa USK.

- Opet ste spomenuli Aerodrom Bihać. Žao mi je što se brukate jer smo prošle godine dobili sve podatke o realizaciji tog projekta. Svi zaboravljate da je Bihać grad turizma, ja radim u toj oblasti i nas ljudi neprestano pitaju u kojoj je fazi projekat Aerodrom Bihać. Nemojte više nikada da biste spomenuli novac za ovaj projekat - kazala je Hadžić.