Nakon što je javnost alarmirana zbog pojave korona virusa (Coronavirus) i sve većeg broja oboljelih u Kini, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine izdao je upute za građane.

- Tri aerodroma u EU imaju direktne letove u Wuhan, a postoje i direktne veze s drugim aerodromima unutar EU-a. S obzirom na to da nema dokaza o održivosti prijenosa bolesti s čovjeka na čovjeka, rizik za putnike i unos virusa u EU smatra se niskim, no ne može se u potpunosti isključiti. Rizik od daljnjeg širenja unutar EU-a u slučaju pojave oboljelih također se smatra niskim – navode iz Zavoda.

Iako je izvor novog korona virusa i način prijenosa nepoznat, preporučuje se primjenjivanje osnovnih mjera za smanjenje rizika od prijenosa akutnih respiratornih infekcija.

- Za putnike u aviosaobraćaju preporučuje se izbjegavanje bliskog kontakta s osobama koji imaju akutnu respiratornu infekciju, često pranje ruku, posebno nakon izravnog kontakta s bolesnim ljudima ili njihovom okolinom, izbjegavanje bliskog kontakta sa živim ili uginulim životinjama, putnici koji imaju simptome akutne respiratorne infekcije trebaju prilikom kašljanja i kihanja prekrivati nos i usta jednokratnim maramicama te prati ruke, putnici koji unutar 14 dana po povratku iz Wuhana dobiju povišenu tjelesnu temperaturu trebaju se javiti svom ljekaru i dati do znanja da su bili u Wuhanu – kažu iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Pacijenti u Kini su imali simptome povišene tjelesne temperature, otežanog disanja, a bolest je dijagnosticirana kao virusna pneumonia.

- Kineske vlasti identificirale su novi Coronavirus (2019-nCoV) sredinom januara 2020. godine. Do sada je laboratorijski potvrđeno 205 slučajeva infekcije kod ljudi većinom u Kini, a nekoliko slučajeva je dijagnosticirano i na Tajlandu, u Japanu i Južnoj Koreji. Prijavljena su i tri smrtna slučaja. Izbijanje epidemije u Wuhanu u Kini povezano je s veleprodajom morskih plodova i životinja, što sugeriše moguće zoonotsko porijeklo nastanka epidemije. U ovom trenutku nema jasnih dokaza o održivom prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka, no kineske vlasti su objavile da se ograničen prijenos s čovjeka na čovjeka ne može u potpunosti isključiti. U toku je istraga kako bi se saznalo više informacija – navode iz Zavoda.

Korona virusi su velika porodica virusa, od kojih neki mogu uzrokovati bolest kod ljudi, a drugi cirkulišu među životinjama, uključujući deve, mačke i šišmiše.