Razlog je situacija sa električnom enerijom u ovomk bh. entitetu. U dopisu na kojem je naznačeno "vrlo hitno" i koji je poslan predsjedavajućima oba doma Parlamenta, predočena je informacija o efektima primjene Odluke Vlade FBiH o ograničavanju cijena električne energije i zahtjevu Elektroprivrede BiH o nastavku rada Bloka 4 u Termoelektrani Tuzla i Bloka 5 u Termoelektrani Kakanj.