Zastupnica Alma Čolo (SAD) istakla je da je njihov klub procijenio da bi bilo dobro u Zakonu o javnim nabavkama predvidjeti posebnu odredbu za izuzeće od postupka javnih nabavki za nabavku sredstava za imunizaciju, posebno u situaciju vanrednog stanja.

Zastupnik Saša Magazinović (SDP) rekao je da se radi o neophodnoj izmjeni zakona i da mu je žao što to nije predložilo Vijeće ministara BiH.

S druge strane zastupnik Nenad Stevandić iz Srpskog kluba rekao je da suštinski nije potrebno mijenjati zakon zbog uvoza vakcina, ali da će podržati predložene izmjene kako se ne bi tumačilo da on opstruira ubrzavanje tog procesa.

Nermin Nikšić (SDP) tražio je da u prijedlogu izmjene bude precizirano da to nabavljaju samo firme koje su već registrirane za nabavku lijekova.

Zastupnik SDA Safet Softić predložio je da Dom usvoji zaključak kojim bi Domu naroda predložio da izmjene oba zakona razmatra po hitnom postupku.

O izmjena ova dva zakonska rješenja, koja imaju za cilj da se olakša nabavka vakcina protiv koronavisrusa, državni zastupnici izjasnit će se nakon što obave raspravu o svim tačkama dnevnog reda današnje sjednice.