Novom odlukom predviđa se promjena visine kamatnih stopa kod okvirnih uslova dugoročnog zaduživanja RS, i to za zaduženje putem emisije obveznica na domaćem finansijskom tržištu sa četiri na šest posto, a za zaduženje putem kredita kod međunarodnih kreditora, međunarodnih organizacija, međunarodnih finansijskih institucija i stranih vlada sa tri na 5,5 posto i za zaduženje putem emisije obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu sa pet na devet posto.

- Desile su se geopolitičke promjene koje su dovele do promjena na tržištu energenata, izazvale rast cijena i inflaciju, te uticale na ostale segmente života. To je uticalo i na promjene na međunarodnom finansijskom tržištu u smislu rasta kamatnih stopa, što se reflektovalo i na finansijsko tržište RS – navode iz Ministarstva finansija RS.

Upozoravaju da je potrebno da nova odluka o zaduživanju stupi na snagu što prije, odnosno narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS, s ciljem blagovremenog obezbjeđivanja preduslova za nesmetano finansiranjre u 2022. godini, a imajući u vidu procedure zaduživanja, kao i trenutnu istorijsku stopu inflacije i posljedično rast cijena kapitala na finansijskom tržištu.

Prema konačnim podacima na dan 30. septembar 2021. godine, ukupan dug Republike Srpske iznosi preko šest milijardi KM, odnosno 52,5% BDP-a, dok je javni dug koji podliježe zakonskom ograničenju oko pet miijardi KM ili 43,2% BDP-a.