- Zakonska prava su različita u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Zakonom je zagarantovano pravo kroz institucionalno djelovanje na omogućavanju ostvarivanja jednakih prava u oblasti zaštite porodice bez obzira na njeno mjesto življenja je neophodan preduvjet za očuvanje Bosne i Hercegovine - zaključak je sa tribine Žene SDA u Brčko distriktu. 

O čemu se razgovaralo na ovoj tribini pojasnila je za Faktor, Kenela Zuko, zastupnica u Parlamentu Federacije BiH i članica Žene SDA.

- Na sjednici Zastupničkog doma u decembru usvaja se budžet za 2022. godinu. U tom budžetu trebala bi se osigurati sredstva za zakon o materijalnoj podršci porodicama sa više djece. Taj zakon je prošao procedure i imao je jedno čitanje što značida bi se mogla planirati sredstva da se ide u njegovu implementaciju. Ovaj zakon tretira dječiji doplatak, porodiljske naknade za nezaposlene porodilje. Mi smo u Brčkom generalno stava da disfunkcionalnost porodice dovodi do destrukcije društva, odnosno nestabilnosti države. Smatramo da se usvajanje ovakvih zakona mora potencirati - ističe Zuko.

Zakon o roditeljima i njegovataljima je usvojen. Za implementaciju ovog zakona osigurano je 18 miliona maraka, napominje Zuko.

- Za zakon o materijalnoj podršci porodicama sa više djece treba izdvojiti iz budžeta 65 miliona maraka. Dogovoreno je da kantoni u Federaciji BiH preuzmu isplatu za porodiljske naknade. Federacija BiH imala bi obavezu da isplaćuje dječiji doplatak za cijeli entitet i to bi koštalo 65 miliona maraka, jer bi obuhvatilo oko 73 hiljade djece. Dječiji doplatak je veoma važan i isplaćivao bi se u istom iznosu u cijeloj Federaciji BiH djeci do 18 godina, a procjena je da bi mjesečni doplatak iznosio 50 do 60 maraka po djetetu - pojašnjava Zuko.

Dobro je živjeti u Brčko distriktu, jer dječiji doplatak ovdje iznosi 100 maraka. Svako dijete koje studira dobija stipendiju. Imaju porodiljske naknade. Stanovnici Zeničkodobojskog kantona iseljavaju se u Sarajevo upravo zbog dječijeg doplatka, jer u ZDK dječijeg doplatka nema. Rješenje je da se napravi zakon za cijelu Federaciju, smatra Kenela Zuko, dodaje da će uvijek biti za to da se izdvoje novci za djecu prije nego za puteve. Ko će se voziti po putevima ako nemamo djece u Bosni i Hercegovini, zaključuje Zuko.