U ime Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine izjavio je:

- Agencija će, u skladu sa Zakonom propisanim nadležnostima, po dobijanju zahtjeva postupiti hitno i izdati sve potrebne dozvole za uvoz i distribuciju medicinskog kisika - lijeka. Ovim putem pozivam odgovorne osobe u zdravstvenom sistemu RS-a da u skladu sa svojim nadležnostima organizuju nabavku spomenutog lijeka - saopćio je.