Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo (KS) jučer su usvojili Nacrt budžeta KS za 2020. godinu, koji iznosi 971.375.034 KM.

Iako je iznos Budžeta KS za 2020. niži u odnosu na Budžet za 2019. godinu, ukupan iznos sredstava namijenjenih za bruto plaće, naknade i doprinose je uvećan. Kao razloge koji su doveli do tog povećanja, ministar finansija KS Amel Kovačević (Narod i pravda) navodi povećanje osnovice na 315 KM, integraciju Univerziteta Sarajevo, te nove zaposlene.

Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama Budžeta KS za 2018. godinu je, podsjeća Kovačević u dostavljenom dokumentu, iznosio 10.722. Rast u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu je 3.196, od čega se na Univerzitet Sarajevo, dodaje, odnosi 2.821.

- Ostalih 375 zaposlenih odnose se najviše na Upravu policije (91), Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (10), Kantonalni sud u Sarajevu (23), osnovo obrazovanje (77), srednje obrazovanje (16), ustanove kulture (48), ustanove socijalne zaštite (9), Zavod za planiranje (7), Fond memorijala (10) – navodi se u dokumentu.

Povećanje broja zaposlenih predviđeno je i u 2020. godini, te ta brojka iznosi 14.004 zaposlenih.

- Najveće povećanje u odnosu na prethodnu godinu (Rebalans 2019) odnosi se na JU Djeca Sarajeva (28), JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS (21), JU socijalne zaštite (13), Ministarstvo finansija KS (8), Ministarstvo unutrašnjih poslova (6) i Ministarstvo saobraćaja (5) – navodi se u dokumentu.