Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe obavještenje o osnivanju klubova zastupnika u tom domu, dogovor o formiranju stalnih komisija Zastupničkog doma PSBiH, kao i dogovor o zakazivanju 2. sjednice tog doma.

Kolegij bi trebao razmatrati i zahtjeve jednog broja zastupnika za sticanje statusa stalno zaposlenog zastupnika, kao i obavještenja pojedinih zastupnika o produženju statusa stalno zaposlenog zastupnika.

Trebali bi biti razmatrani i zahtjevi pojedinih zastupnika za naknadu troškova smještaja, odvojenog života i posjete porodici, kao i zahtjevi jednog broja zastupnika za nastavak prava na naknadu troškova smještaja, odvojenog života i posjete porodici.

Kolegij bi, između ostralog, trebao razmatrati i jedan broj zahtjeva zastupnika za nastavak prava na korištenje privatnog vozila u službene svrhe, kao i zahtjeva za ostvarivanje prava na razliku plaće.