open-navfaktor-logo
search
Ima li zloupotreba
Evo ko u Vladi FBiH ima pravo 24 sata na vozilo i vozača, gdje se vraćaju vozila nakon korištenja
Zloupotreba službenih vozila u federalnim institucijama je problem na koji federalni revizori ukazuju godinama u svojim izvještajima. U početku se u Vladi FBiH govorilo o uspostavljanju softvera za praćanje službenih vozila i zbog velikih troškova za gorivo, međutim to nikada nije zaživjelo.
16.04.2021. u 07:41
get url
text

U kojim slučajevima federalni ministri imaju pravo na prijevoz službenim vozilima, ko ima pravo na vozilo i vozača 24 sata, da li je dopušteno da službeno vozilo prenoći u privatnom dvorištu ministra, da koriste službena vozila u privatne svrhe..., pitali smo u Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.

Imate sve u Uredbi

Davorin Korać, direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, uputio nas je na Uredbu o uvjetima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave FBiH, kazavši da tamo možemo naći odgovore na naša pitanja.

U Uredbi, tačnije članu šest stoji da upotreba službenih putničkih automobila isključivo je u funkciji izvršavanja službenih poslova federalnih organa, a mogu se koristiti na području države Bosne i Hercegovine i u inostranstvu.

- Službeni putnički automobili mogu se koristiti i za protokolarne usluge, odnosno za prijevoz delegacija i gostiju federalnih organa, u skladu sa programom njihovog boravka. Izuzetno, službeni putnički automobili se mogu koristiti i za slučaj teške bolesti zaposlenika ili smrti osoba zaposlenih u federalnim organima. Upotrebu službenih putničkih automobila odobrava ovlašteno lice koje je ovlastio rukovoditelj federalnog organa, a kada ocijeni da je za obavljanje službene radnje ili izvršenje zadataka neophodna - stoji u Uredbi.

U članu sedam se navodi da su svi službeni putnički automobili federalnih organa parkirani na parking prostoru federalnog organa ili na drugim predviđenim mjestima za parkiranje koji koristi federalni organ.

- Službeni putnički automobil, nakon završenog radnog vremena, odnosno obavljene službene obaveze, zadužene osobe dužne su parkirati na mjesta iz stava jedan ovog člana - stoji u Uredbi.

Svaka zloupotreba se kažnjava

U Uredbi se navodi da pravo na službeno vozilo sa vozačem 24 sata imaju predsjednik i premijer Federacije BiH, zatim, dopredsjednici i dopremijeri FBiH, kao i federalni ministri i sekretar Vlade FBiH. Pravo na službeno vozilo sa vozačem 24 sata imaju i rukovodioci federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija, kao i rukovodeći i ostali državni službenici i namještenici isključivo za potrebe posla, a na osnovu pismenog odobrenja rukovodioca federalnog organa.

Na kraju se dodaje da: "Svaka upotreba službenih putničkih automobila koja je suprotna ovoj uredbi podliježe i kažnjava se prema materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti protiv lica koje je postupilo protivno odredbama ove uredbe".

- Služba za zajedničke poslove organa i tijela u FBiH nije nadležna za kontrolu primjene Uredbe, osim u dijelu kada su u pitanju vozila u vlasništvu Službe - rekao nam je Korać ne pojasnivši koja su vozila u vlasništvu Službe.

 

 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.