open-navfaktor-logo
search
Federalni revizori
Iako kantoni snose troškove Federalne liste lijekova, nemaju nikakvog utjecaja na njeno formiranje, na cijene
Postupak donošenja listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine nije u dovoljnoj mjeri transparentan, a što za posljedicu ima neefikasno trošenje budžetskog novca i nije u skladu sa Zakonom o budžetima i FBiH, stoji u Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva zdravstva za 2021. godinu koji je sačinio Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH.
28.03.2023. u 07:48
get url
text

Federalni revizori ukazuju da kantonima nije dozvoljeno da o cijenama lijekova pregovaraju sa proizvođačima, odnosno nosiocima odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Ne mogu ispoštovati Listu lijekova 

- Nijedan kanton, zbog nedostatka novca, nema u potpunosti usklađenu pozitivnu listu sa federalnom. Konstatujemo da kantoni, odnosno kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja, iako podnose kompletan trošak Federalne liste lijekova koja se finansira iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, nemaju nikakav utjecaj na njeno sačinjavanje, niti imaju mogućnost putem pregovaranja utjecati na snižavanje cijena lijekova - ukazali su federalni revizori.

Dodaju da to za posljedicu ima da svi kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja nisu u mogućnosti da ispoštuju Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja, a osigurane osobe koja se nalaze na Listama čekanja za propisane lijekove sa Liste lijekova Fonda solidarnosti, nemaju ravnopravan položaj i ne mogu pod jednakim uvjetima ostvariti prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, što nije u skladu s članovima 11. i 35. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Konstatuju kako je proces usklađivanja postojećih cijena na Listi lijekova obaveznog osiguranja sa zemljama u okruženju trajao godinu dana.

- Taj period i dodatni period usklađivanja kantonalnih pozitivnih listi sa objavljenom Listom lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH, sa većim iznosom PDV-a, predstavljaju razlog zbog kojeg su određeni lijekovi u FBiH skuplji.

Revizijom smo utvrdili da za većinu lijekova sa Liste lijekova Fonda solidarnosti ne postoje utvrđena stručno-medicinska uputstva ministra u smislu odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava.

Lista lijekova Fonda solidarnosti nije sačinjena u skladu sa Zakonom o lijekovima i članom 2. Pravilnika o izboru i korištenju lijekova Fonda solidarnosti kojim je propisan način njene izrade jer uvršteni lijekovi na Listu nisu dostupni svim osiguranicima u Federaciji BiH u odobrenoj indikaciji u skladu sa stručno-medicinskim uputstvima, propisima o zdravstvenom osiguranju, kao i finansijskim sredstvima Fonda solidarnosti FBiH, utvrđenim u finansijskom planu Zavoda - navode federalni revizori.

Ministarstvo ne snižava cijene lijekova

Imajući u vidu značajnost troškova lijekova koji se putem kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (na recept 222.561.813 KM, kroz Bolničke liste 158.007.642 KM i iz Fonda solidarnosti FBiH 88.083.600 KM), postojeći način formiranja i rada komisija, kao i utvrđivanja listi lijekova, federalni revizori ukazuju "na potrebu da nadležni organi preispitaju donesene i primjenjivane pravilnike kojima je definisan način izrade svih lista lijekova i korištenje lijekova Fonda solidarnosti, kao i Metodologiju o načinu i postupku izrade i revizije federalnih listi lijekova".

- Naročito ističemo da Ministarstvo, iako utvrđuje Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja na kojoj su propisane veleprodajne cijene lijekova, a koju su dužni primjenjivati i kantoni, ne vrši snižavanje cijena putem pregovaranja, što nije u skladu sa zakonskim propisima.

Isto tako, usklađivanje cijena na Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH sa maksimalnim veleprodajnim cijenama lijekova za BiH objavljuje se posljednji dan utvrđenog roka koji je propisan donesenim pravilnikom, što znači da je proces usklađivanja cijena lijekova sa zemljama u okruženju trajao godinu dana i jednim dijelom ima za posljedicu skuplje lijekove u FBiH.

Pored toga, Ministarstvo nije donijelo ni jasna stručno-medicinska uputstva koja predstavljaju kriterije na osnovu kojih se utvrđuje pravo na korištenje lijekova s posebnim režimom propisivanja sa Liste fonda solidarnosti - navode federalni revizori.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.