open-navfaktor-logo
search
Nalaz revizora
Institucije BiH loše i u donošenju ključnog dokumenta za sprječavanje korupcije, navedeni primjeri gdje se mogla predvidjeti
Institucije Bosne i Hercegovine nisu se proslavile u svom radu kada je u pitanju donošenje planova integriteta iako je to mehanizam, osnovni njihov dokument, za sprječavanje korupcije.
07.01.2023. u 08:03
get url
text

Samo 35 od 75 institucija BiH je planove integriteta donijelo u predviđenom roku iako su bile obavezne to učiniti najkasnije do kraja 2014. godine.

Na ove probleme su ukazali u Uredu za reviziju institucija BiH u svom najnovijem izvještaju koji se odnosi na pripremu i nadzor nad provođenjem planova integriteta.

- U institucijama BiH evidentirani su slučajevi sumnje na korupciju i zloupotrebu položaja čije su se neprimjerene, koruptivne i nezakonite radnje mogle predvidjeti u planovima integriteta i mogle su se poduzeti kontrolne mjere koje su ih mogle spriječiti ili svesti na najmanju moguću mjeru – naglasili su državni revizori.

Naveli su primjere gdje su mogli biti prepoznati rizici i uz provedene mjere spriječene zloupotrebe.

VEZANI TEKST - U zatvorima mahom leži sirotinja: Tužilaštvo BiH podiglo samo jednu optužnicu za visoku korupciju u 2022.

- U Upravi za indirektno oporezivanje zloupotrebu položaja prilikom obavljanja službenih dužnosti, ostvarivanja koristi za sebe prilikom obračuna plaća kao i propusti u pravilnom postupanju sa predmetnom robom u postupku carinske procedure; u Regulatornoj agenciji za komunikacije nesavjesno obavljanje povjerenih poslova čime je uzrokovana veća materijalna šteta na imovini poslodavca radi pribavljanja vlastite koristi; u Graničnoj policiji nepravilnosti kod zapošljavanja i vršenja kontrola na graničnim prelazima, a u Tužilaštvu zloupotrebe položaja i pronevjeru u službi. U svim ovim ilustracijama rizici su mogli biti prepoznati i mogle su biti implementirane mjere koje bi spriječile ove događaje – istakli su revizori.

Prema istraživanjima Antikorupcione mreže, BiH svake sekunde zbog korupcije gubi 47 KM.

- Nije samo trošak korupcije monetarni, već su često životi ljudi u pitanju zbog loših puteva, mostova, pogrešnih lijekova koji se nabavljaju, opreme koja ne funkcioniše – ukazali su revizori.

Prema Indeksu percepcije korupcije za 2021. godinu, stepen korupcije u BiH se pogoršava, a BiH, za razliku od susjednih zemalja, nije napravila nikakav napredak u borbi protiv korupcije.

- Nalazi revizije ukazuju da institucije BiH nisu bile efikasne u pripremi i nadzoru implementacije planova integriteta – naveli su revizori.

Osnovi razlog tome je što nema smjernica za planiranje.

- Vijeće ministara BiH je kasnilo sa strateškim smjernicama za borbu protiv korupcije što je uzrokovalo kašnjenje u pokretanju aktivnosti za donošenje planova integriteta u institucijama BiH. Naime, Vijeće ministara još uvijek nije usvojilo Strategiju 2020.-2024. godina, iako se BiH potpisivanjem međunarodnih sporazuma obavezala na ovu aktivnost – upozorili su u državnom Uredu za reviziju.

Razlog neefikasnosti institucija BiH u ovom segmentu je i taj što i tamo gdje postoje planovi integriteta uglavnom nema mjerljivih indikatora uspjeha. Nema ni funkcionalnog nadzora.

VEZANI TEKST - Korupcija će ostati prisutna u BiH u istom ili većem obimu, a trgovina drogom i ljudima nastavit će rasti

- Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH nisu uspostavili nadzor nad procesom pripreme planova integriteta s obzirom na to da su planovi integriteta u većini institucija BiH istekli, a još uvijek nisu doneseni novi – piše u revizorskom izvještaju.

Ova agencija ne vodi ni sveobuhvatne evidencije, a zabilježeno je i da je u evidencijama navedeno da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostavilo plan integriteta iako ga nisu bili ni sačinili.

Izrada plana integriteta, između ostalog, podrazumijeva prikupljanje informacija i anketiranje svih zaposlenih putem anonimnog upitnika za samoprocjenu integriteta institucije, te se na bazi prikupljenog identificiraju rizici i predlažu mjere.

- Uzimajući u obzir da je jačanje integriteta institucija i borba protiv korupcije preduslov za uspjeh BiH na evropskom putu, nedostaci u ovom sistemu su prepreka njenom napredovanju. Ovakvim pristupom institucija se donošenje planova integriteta obesmišljava i svodi na puko administriranje i zadovoljenje formalne obaveze pripreme dokumenta pod nazivom Plan integriteta, dokumenta čiji se kvalitet ne provjerava i čija se primjena ne prati i ne analizira – zaključili su revizori.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.