open-navfaktor-logo
search
Saopćenje
Iz FUZIP-a reagirali: Šarac je iznijela niz netačnih, neutemeljenih i dezavuirajućih informacija
Nakon što je portal Faktor danas objavio tekst pod naslovom "Zašto građani ne znaju u kojim su vodama pronađene bakterije; Zavod: To je poslovna tajna, šta kažu u FUZIP-u", reagirala je Federalna uprava za inspekcijske poslove Federacije BiH, čije saopćenje za javnost prenosimo u cjelosti:
02.12.2022. u 16:14
get url
text

U FUZIP-u navode kako je u tekstu prenesen niz netačnih, neutemeljenih i dezavuirajućih informacija i tvrdnji izjavljenih od strane gospođe Slađane Šarac, šefice Službe za zdravstvenu ekologiju u Zavodu za javno zdravstvo FBiH.

- Načelno, Federalna uprava za inspekcijske poslove se uzdržava od objavljivanja i raspolaganja informacijama drugih organa, kako zbog pouzdanosti izvora, tako i zbog načela dobre poslovne prakse, naročito uzimajući u obzir činjenicu da eventualne nepouzdane informacije mogu dodatno zabrinuti građane i javnost, čime iste isključivo mora saopštiti nadležna institucija. Međutim, s ciljem tačnog, istinitog i objektivnog informisanja javnosti o, na zakonu utemeljenom postupanju i provođenju poslova iz nadležnosti ovog organa, uz iskrene izraze žaljenja što smo prinuđeni s drugim organom uprave u FBiH komunicirati na ovakav način putem medija, Federalna uprava za inspekcijske poslove obavještava javnost kako slijedi:

Federalna uprava za inspekcijske poslove je informaciju Zavoda za javno zdravstvo FBiH o rezultatima monitoringa prirodnih izvorskih, mineralnih i stolnih voda na području Federacije BiH, kontrolisanih u razdoblju od oktobra 2021. do septembra 2022. godine zaprimila putem pošte dana 25.10.2022. godine, te je bez odlaganja (istog dana), u skladu sa svojim nadležnostima, istu proslijedila kantonalnim ministarstvima zdravstva, kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kantonalnim i općinskim sanitarnim inspektorima, te Sektoru granične inspekcije FUZIP, kako bi se temeljem saznanja iz zaprimljene informacije pojačale aktivnosti svih inspekcijskih organa u FBiH, a s ciljem zaštite javnog zdravlja i prava potrošača. O ovome je, na konferenciji za medije održanoj 17. 11. 2022. godine, javnost obavijestio glavni federalni zdravstveni inspektor.

Nadalje, Federalni zdravstveni inspektorat je putem federalnih inspektora za hranu pristupio planiranju pojačanih inspekcijskih nadzora punionica vode, a Sektor granične inspekcije FUZIP je odmah pojačao nadzor nad uvozom vode na 13 graničnih prijelaza/mjesta carinjenja BiH na području FBiH. U pojačanom nadzoru pri uvozu, od 25. 10. 2022. godine do momenta sačinjavanja ovog odgovora, nije evidentirana niti jedna pošiljku vode koja se ne nalazi na Listi priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 21/22).

Uvidom u spisak sedam (7) voda za koje su rezultati monitoringa pokazali da sadrže bakterije koje ne smiju biti prisutne u vodi, utvrđeno je da su iste kupljene i uzorci dostavljeni na analizu u oktobru, novembru i decembru 2021. godine, te da je rok upotrebe šest (6) spornih voda istekao najkasnije do septembra 2022. godine, dok je samo za jednu od sedam spornih voda rok upotrebe bio 17. 11. 2022. godine.

Što se tiče javnog iznošenja informacije o kojim vodama je riječ, gospođa Šarac je dodala "da inspekcija na nivou Federacije BiH sada može napraviti ciljani monitoring i po dobijanju službene rezlutate saopćiti građanima".

Dužni smo obavijestiti javnost da s aspekta složenog zakonodavnog okvira i procedura kojima se reguliše inspekcijski nadzor u oblasti sigurnosti hrane, „inspekcije“ ne vrše monitoring, nego nadležni inspekcijski organi (federalni, kantonalni, gradski i općinski) provode inspekcijski nadzor u cilju službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kvaliteta hrane, u skladu sa Zakonom o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj: 50/2004), Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe („Sl. list SFRJ“, broj: 53/91), Zakonom o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opće upotrebe („Sl. list SFRJ“, broj: 43/86 i 18/90), te drugim zakonima i proizilazećim podzakonskim aktima.

Radi službene kontrole zdravstvene ispravnosti i kvaliteta hrane, zakonom je propisano da se za potrebe laboratorijskih analiza mogu uzeti uzorci sirovina, sastojka, tehnoloških pomagala i drugih materija koje se koriste za pripremu i proizvodnju hrane, poluproizvoda, gotove hrane, predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, kao i sredstava za čišćenje i održavanje koja se koriste u poslovanju s hranom.

Uzorke uzima i dostavlja ovlaštenom ispitnom laboratoriju nadležni inspektor, koji o tome sačinjava zapisnik. U skladu s čl. 23. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica („Sl. list SFRJ“, broj: 53/91), subjekt nadzora može pobijati rezultat analize uzorka zahtjevom da se izvrši superanaliza uzoraka uzetih u isto vrijeme, na isti način i ispitanih istom metodom. Ovaj zahtjev se podnosi u roku od tri (3) dana od dana saopćenja rezultata analize. Ako rezultat superanalize nije u skladu s rezultatom analize, mjerodavan je rezultat superanalize uzorka. Zahtjev za superanalizu u pravilu podnosi subjekt nadzora u slučaju kada se analizom utvrdi da uzorak ne ispunjava zakonom propisane kriterije zdravstvene ispravnosti. S proceduralnog aspekta, postupak inspekcijskog nadzora provodi se u skladu sa navedenim propisima o hrani, te Zakonom o inspekcijama FBiH, Zakonom o upravnom postupku FBiH i drugim aktima koji propisuju načine, procedure, rokove, kao i prava subjekata nadzora u postupku.

Cilj djelovanja inspekcijskih organa je zaštita javnog i privatnog interesa, a zaštita zdravlja stavovništva i prava potrošača je apsolutni prioritet Federalne uprava za inspekcijske poslove. Stoga iskazujemo iskreno žaljenje što Zavod u toku jednogodišnjeg monitoringa nije blagovremeno ukazao na propuste, odnosno hitno obavijestio i monitoring koordinirao s Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Agencijom za sigurnost hrane, te o nalazima analize obavijestio proizvođače voda za koje su rezultati monitoringa pokazali da sadrže bakterije koje ne smiju biti prisutne u vodi, kako bi se, u skladu sa Zakonom o hrani, provele sve neophodne mjere s ciljem zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača.

VEZANI TEKST - Zašto građani ne znaju u kojim su vodama pronađene bakterije; Zavod: To je poslovna tajna, šta kažu u FUZIP-u

Na koncu, još jednom podvlačimo da je monitoring prirodnih izvorskih, mineralnih i stolnih voda na području Federacije BiH, kontrolisanih u razdoblju od oktobra 2021. do septembra 2022. godine provodio Zavod za javno zdravstvo FBiH, te da Federalna uprava za inspekcijske poslove ne može preuzeti odgovornost za saopštavanje informacija do kojih nismo došli postupanjem naših inspektora u okviru jasno definisanih i zakonom propisanih procedura i ovlaštenja.

Shodno tome, molimo medije i javnost da se za sva pitanja vezana za osnov za provođenje monitoringa, kao i svrhu, cilj, postupak i ishode monitoringa obrate Zavodu za javno zdravstvo FBiH, s obzirom da nije ni zakonito, niti profesionalno, etično, pa čak ni logično, da preuzimamo odgovornost saopštavanjem informacija do kojih nismo došli postupanjem naših inspektora u okviru jasno definisanih i zakonom propisanih procedura - navodi se u saopćenju Federalne uprave za inspekcijske poslove FBiH.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.