open-navfaktor-logo
search
Izvještaj na Skupštini Ks
Nezavisni odbor nezadovoljan komesarom: Izbjegava sjednice, ljuti se na pitanje o penzionisanju, šturo odgovara
Na sutrašnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo bit će razmatran Izvještaj Nezavisnog odbora za period mart - septembar 2021. godine.
09.11.2021. u 20:57
get url
text

Ovaj odbor do sada dva puta nije ocijenio komesara Uprave policije Kantona Sarajevo Nusreta Selimovića, a u posljednjem izvještaju je navedeno da od šest sjednica održanih u proteklih pola godine, čak na četiri komesar nije dolazio, već slao glavnog inspektora Muhameda Hasanovića.

VEZANI TEKST - Selimović drugu godinu zaredom neocijenjen, ne radi dobro, ali zasad ostaje komesar policije KS

- Nezavisni odbor ne može postavljati pitanja iz nadležnosti policijskog komesara osobi koja to nije, te shodno tome ostaje uskraćena za niz odgovora. Ukoliko Nezavisni odbor od policijskog komesara zatraži pisane informacije o pitanjima iz nadležnosti policijskog komesara istom se dostavljaju šture i nepotpune informacije od pojedinih službi Uprave policije. Pojedini članovi Nezavisnog odbora bi tražili detaljnije pojašnjenje istih od policijskog komesara, ali kako on ne prisustvuje sjednicama, Nezavisni odbor ostaje uskraćen za iste. Posebno naglašavamo da policijski komesar otkazuje svoje prisustvo na dan održavanja sjednice Nezavisnog odbora, dan prije održavanja iste, te na taj način dovodi predsjednika Nezavisnog odbora pred svršen čin. Nezavisni odbor stiče dojam da policijski komesar izbjegavanjem direktnog kontakta sa članovima Nezavisnog odbora, pokušava obezvrijediti njegovu ulogu – navodi se u izvještaju.

Na jednoj od sjednica, članica Nezavisnog odbora postavila je pitanje policijskom komesaru u vezi s ispunjavanjem uvjeta za njegov odlazak u penziju, te ga je u tom smislu obavijestila da je Nezavisni odbor poslao upit Federalnom zavodu PIO i Kantonalnoj administrativnoj službi Kantona Sarajevo.

- Navedena služba je odgovorila da je utvrđeno da na dan 15.5.2021. godine Nusret Selimović ima ukupno 35 godina, 8 mjeseci i 16 dana staža osiguranja. Međutim, u navedenom aktu je naglašeno da u spomenuti staž osiguranja nije uračunat period od 23.12.1991. godine do 31.01.1997. godine – Republički sekretarijat za unutrašnje poslove Sarajevo – nisu evidentirani podaci o plaći, uplata doprinosa. Također, u navedeni staž nije uračunat period od 01.1.1990. godine do 01.2.1991. godine jer se radi o poslodavcu Agropanonija Vršac, Poslovna jedinica Sarajevo, te je navedeno da bi bilo neophodno da Nusret Selimović podnese lični zahtjev kako bi se služba koja je dostavila odgovor Nezavisnom odboru mogla obratiti Republičkom fondu PIO Republike Srbije za dostavu M4 obrasca za navedeni period sa propratnim dokazima o uplaćenim doprinosima, a shodno odredbama Sprazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

VEZANI TEKST - Komesar polagao račune: Sarajevo će biti pokriveno sa 440 kamera, ko je "golfom 6" "nabio" 200.000 kilometara

Također, u navedeni staž nije uračunata prijava osiguranja sa 01.10.1991. godine iz razloga jer nije evidentirana odjava sa osiguranja kod poslodavca sa registarskim brojem 1039011422 – SUR Caffe bar Lotus, vl. Selimović Husret. U vezi sa naprijed navedenim, postavljeno je pitanje policijskom komesaru u vezi s odgovorom Uprave policije koji je ranije dostavljen Nezavisnom odboru, a u kojem je navedeno da je za 1996. godinu Uprava policije dostavila M4 obrasce dok se u odgovoru nadležne službe Kantona Sarajevo navodi drugačije.

Policijski komesar je odgovorio da je on dostavio zvaničan dokument o ukupnom random stažu koji je identičan dokumentu koji je priložio prilikom konkurisanja na poziciju policjskog komesara. Članica Nezavisnog odbora je tražila od policijskog komesara da nadležna služba Uprave policije dostavi Nezavisnom odboru akt sa podacima koliko policijski komesar Nusret Selimović ima staža. Policijski komesar je dodao da je ranije napravljen dogovor sa Federalnim zavodom PIO da se povlače sredstva iz iznosa od 700.000 KM koji je ranije izdvojen u svrhu uplate doprinosa policijskih službenika i da se u tom smislu pokriju doprinosi za 1996. godinu s obzirom na to da kada policijski službenik ide u penziju, ta godina mu se računa kao uplaćena. Nagalasio je da je valjda Federalni zavod PIO jedina mjerodavna institucija koja treba da zna koliko on ima staža – stoji u izvještaju.

O penzionisanju je bilo govora i na još jednoj sjednici Nezavisnog odbora, gdje je jedan od članova govorio o tabeli Uprave policije o penzionisanju policijskih službenika, u kojoj se nalazi i Selimovićevo ime, nakon čega je uslijedila i diskusija.

- Član Nezavisnog odbora je istakao je da nema potrebe da policijski komesar povisuje ton ili da se ljuti jer je u pitanju tabela koja je dokument nadležnog odljeljenja Uprave policije i da uvijek postoji mogućnost da je neko pogriješio. Policijski komesar je odgovorio da ta tabela nema niti potpis niti pečat te kao takva nije zvaničan dokument Uprave policije. I on ima pravo na svoje mišljenje ili stav isto kao što članovi Nezavisnog odbora imaju pravo na svoj stav ili mišljenje. Član Nezavisnog odbora je istakao da se tenzije trebaju smiriti te naglasio da je Nezavisni odbor skupštinsko tijelo koje nadzire rad policijskog komesara u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo sviđalo se to nekome ili ne – stoji u izvještaju.

Na sjednici održanoj 17. maja sačinjen je detaljni Izvještaj o radu policijskog komesara za period januar - mart 2021. godine sa čijim tekstom su se u potpunosti složili svi članovi Nezavisnog odbora.

VEZANI TEKST - Ministar i komesar MUP-a KS u samo dva dana iznijeli različite tvrdnje o sigurnosnoj situaciji

- Član Nezavisnog odbora je izrazio nezadovoljstvo zbog neprisustva policijskog komesara sjednici kao i njegovim dostavljenim odgovorima na upite od Nezavisnog odbora. Drugi član Nezavisnog odbora je istakao da Nezavisni odbor samo treba da se "vodi" zakonima i Poslovnikom o radu Nezavisnog odbora te ako se utvrdi neodgovornost komesara treba pokrenuti postupak, ali prije toga treba izvršiti analizu njegovog rada u prethodnom periodu. Član Nezavisnog odbora se složio sa izjavama prethodnog člana Nezavisnog odbora te istakao da su članovi Nezavisnog odbora najviše krivi jer su dopustili da se policijski komesar tako ponaša, sve što se od njega traži, on vidi Nezavisni odbor kao svog neprijatelja.

Jedan od članova Nezavisnog odbora je iznio svoje mišljenje o radu policijskog komesara govoreći da ima i pozitivnih i negativnih stvari, te da je već duže vrijeme ovako stanje. Nezavisni odbor ima jedinu mogućnost, a to je ocjenjivanje komesara za njegov rad. Odbor treba analizirati cjelokupne rezultate rada policijskog komesara i na kraju treba donijeti svoju ocjenu. Članica Nezavisnog odbora je istakla da policijski komesar u roku od šest mjeseci od donošenja Zakona o policijskim službenicima nije donio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Upravi policije. To je jedan veliki minus na njegov rad. Ona smatra da bi trebalo pokrenuti disciplinski postupak protiv njega. Isto tako zbog opstrukcije od komesara predlagala je da Nezavisni odbor "ode" u sjedište MUP-a i traži sve odgovore koje je komesar po zakonu bio dužan da dostavi Nezavisnom odboru - naglašeno je u izvještaju.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.