open-navfaktor-logo
search
Podložne korupciji
Nova strategija: Zloupotrebe u javnim nabavkama posebno krivično djelo, teret dokazivanja na onome ko se žali...
Nova strategija javnih nabavki Bosne i Hercegovine predviđa donošenje novog zakona do kraja 2025. godine, kao i to da zloupotrebe u ovoj oblasti budu posebno krivično djelo.
08.01.2024. u 19:19
get url
text

VEZANI TEKST - Znamo ko je napuhivao cijene: Helez najavio krivične prijave zbog javnih nabavki u Ministarstvu odbrane BiH

Strategiju javnih nabavki, i to za period od 2024. do 2028, predložila je Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine i uputila u proceduru.

Jedna od novina koja se predlaže je i određena promjena u kvalifikacijama koje mora imati član Ureda za razmatranje žalbi u pravcu da uvjet za kandidate bude i višegodišnje iskustvo u oblasti javnih nabavki, što dosad nije bio slučaj.

Strategija je dala određeni osvrt na aktuelnu situaciju u javnim nabavkama, na osnovu informacija koje su bile dostupne predlagaču, te utvrdila nekoliko ciljeva i mjere za provođenje.

Tako se, između ostalog, konstatuje da su javne nabavke oblast koja je generalno izložena korupciji i drugim problemima, kao i da je u 2022. godini ukupna vrijednost dodijeljenih ugovora iznosila nešto više od 4,4 milijarde KM i to bez PDV-a. Ipak, više od pola postupaka javnih nabavki imalo je samo jednu ponudu te se zaključuje i da je stepen konkurencije u oblasti javnih nabavki u BiH nizak i povećava mogućnost zloupotreba i koluzije između ponuđača.

Broj žalbi je u stalnom porastu. Njih oko 860 je rješavano nakon isteka zakonskog roka uz obrazloženje Ureda za razmatranje žalbi da ih je veliki broj.

S tim u vezi se u strategiji predlaže da teret dokazivanja ubuduće bude na onome ko se žali, kao i da žalioci plaćaju taksu u trenutku podnošenja žalbe čime će se "znatno smanjiti zloupotreba pravne zaštite i smanjiti opterećenje ugovornih organa i URŽ-a i time poboljšati sistem pravne zaštite".

Uredu za razmatranje žalbi daje se zadatak da odmah počne sa primjenom važećeg Zakona o javnim nabavkama u smislu da za svaki slučaj koji je rješavan izvan roka donesu zaključak i tim podacima dopunjavaju svoj godišnji izvještaj, što sada nije slučaj i smanjuje njihovu transparentnost. Predviđeno je i da neriješene predmete objavljuju na web stranici ili Portalu javnih nabavki.

Kao ključni nalaz navedeno je to da je pravni i regulatorni okvir u BiH dobar, ali sistem kompleksnim čini čak 20 podzakonskih akata koji postoje na zakon o javnim nabavkama koji je donesen 2014. godine. Stoga je neophodan novi zakon i planiran je do kraja 2025. godine, a jedan od ciljeva je smanjiti broj podzakonskih akata.

VEZANI TEKST - Nema kontrole: Upitna tačnost podataka na portalu javnih nabavki, sadržaji ugovora i dalje nedostupni javnosti

U Strategiji je konstatovano da sadašnji sistem održavanja obuka nije dovoljan, iako je, zbog visokog rizika od korupcije, važno da zaposleni u javnom sektoru koji rade na ovim poslovima budu obučeni i znaju kako blagovremeno identificirati, izbjeći i spriječiti rizike korupcije. Ipak, program obuke, prema rokovima iz Strategije, treba osnovati do kraja 2027. godine.

Problem je i nedostatak kadra pa je kao rok za popunjavanje radnih mjesta planiran prvi kvartal 2025. godine.

Strategija je posvetila pažnju i većem pristupu malih i srednjih preduzeća u postupcima javnih nabavki i konstatovala da njihov pristup otežava i to što im se traže brojni dokumenti za koje nadležne institucije traže naknadu, traži se ovjera...

Za svaku od mjera navedenih u strategiji navedeni su rizici za njihovu provedbu, a to su između ostalog nedostatak kadrova, nedostatak volje donosilaca odluka, nedostatak novca, neuključivanje nevladinih organizacija.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.