open-navfaktor-logo
search
Detalji sa ročišta
Otkud u presudi Novaliću i drugima famozno "pismo anesteziologa" objavljeno u medijima, iako nije bilo dokaz na sudu?
Burno je danas bilo na još jednom ročištu u predmetu "Respiratori". Pred Apelacionim vijećem Suda BiH Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i odbrane optuženih iznijeli su žalbe na prvostepenu presudu kojom su Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić i firma FH Srebrena malina djelimično proglašeni krivima i osuđeni na ukupno 15 godina zatvora, odnosno novčanu kaznu i vraćanja nezakonito stečene koristi, dok je Jelka Milićević oslobođena optužbi. 
02.11.2023. u 16:33
get url
text

VEZANI TEKST - Tužilaštvo traži veće kazne za Novalića i ostale, odbrane oslobađanje

Tužilac Džermin Pašić na početku svog izlaganja je kazao da obrazloženje osuđujućeg dijela presude potpuno odgovara činjeničnom opisu krivičnih djela koja su optuženima stavljena na teret, "pa čak i u onom dijelu za koji su oslobođeni". Smatra da je krivnja optuženih van razumne sumnje dokazana, ali da se "stiče dojam da je ozbiljnost položaja utjecao na zaključivanje Suda i da je postupljeno da se ide linijom manjeg otpora". 

U odnosu na Jelku Milićević, kako je naveo, nakon što je Sud donio odluku da se provede određeno vještačenje, taj dokaz nije proveden, nakon što je jedan vještak odgovorio da ne raspolaže resursima potrebnim za vještačenje, dok su tri ili više vještaka odbili da to urade.

Kako je naveo, to je bio "jedini dokaz kojim se moglo utvrditi da li je Milićević imala saznanja da se sredstva izdvajaju za nabavku respiratora", te da je zbog neprovođenja tog dokaza to ostalo nerazjašnjeno.

- Sud mora imati mehanizam da prinudi vještaka, jer ako ne može Sud ne može niko - rekao je Pašić.

Dalje je naveo kako je "Sud izveo niz pogrešnih zaključaka, zanemario iskaz Mustafe Kadribegovića i njegov rokovnik s evidencijom o načinu vođenja sjednica Federalnog štaba civilne zaštite". Dodao je da je po Tužilaštvu "nesporno da je Milićević znala da se novac izdvaja za nabavku medicinske opreme". Također je naveo da je njeno "pasivno djelovanje" upravo to što čini krivično djelo za koje je optužena, odnosno "nesavjestan rad u službi". 

{$galerijaFotografija}

Kada su u pitanju drugi optuženi, Pašić se ponovno požalio Sudu kako prvostepeno vijeće nije dozvolilo Tužilaštvu izvođenje po njima krucijalnog dokaza u ovom predmetu, a to je famozna analiza koju su sačinili službenici SIPA-e, a koji je , kako je naveo, važan da se prati hronologija događaja. Taj dokaz je, prema Pašiću, "od Suda bezrazložno odbijen", pa je "tužilac bio prisiljen da sam predstavlja dokaze, pri čemu je bio prekidan prigovorima odbrana", pa je "sve ostalo nerazjašnjeno zbog odbijanja Suda da dozvoli izvođenje tog dokaza". 

Dodao je kako u presudi Sud prihvata da su se pojedine radnje odvijale na način kako je to navedeno u optužnici, ali da odbija kvalifikaciju udruživanja radi činjenja krivičnog djela, odnosno postojanja plana. 

Kada je u pitanju dio optužnice koji se odnosi na pranje novca, Sud u oslobađajućem dijelu presude kaže da se radi o legalnom novcu, dakle novcu iz budžeta.

Pašić je kazao kako je "svaki novac u početku legalan", te naveo primjer osobe koja kupuje narkotike od svojih zarađenih novaca od dilera, koji onda dalje taj novac "pere". 

FOTO: Screenshot/Sud BiH

Također je rekao da prvostepeno vijeće nije dovoljno cijenilo otežavajuće okolnosti na strani optuženih, te da im je trebalo izreći puno strožije kazne.

Advokatica Fadila Novalića Vasvija Vidović na početku svog izlaganja je kazala da "sve vrijeme kako danas, a tako i ranije tužilac govori o stručnoj analizi".

- Ne radi se ni o kakvoj stručnoj analizi, radi se o analizi ovlaštenih službenih lica koja su radila na ovoj istrazi - podsjetila je Vidović. 

Kazala je kako je "ovo za pravne stručnjek skandalozno" i pitala "postoji li ijedan dokaz o postojanju predikatnog krivičnog djela".

Presudu je nazvala nerazumljivom, kazavši kako je većina članova donijela oslobađajuću presudu, ali nisu naveli za koje radnje.

- Nema opisa primanja nagrade, presudom se optuženi oslobađaju krivičnog djela, umjesto radnje za koju su optuženi, tako da nije moguće ni utvrditi da li je presudom prekoračena optužba". 

Kazala je i da su navodi o saizvršilaštvu nerazumljivi, te pojasnila da je većina članova našla nedokazanim udruživanje, ali nije navela radnje počinjene u saizvršilaštvu. 

- Moralo je biti navedeno u čemu se ogleda radnja svakog saizvršioca. U tački 1.3 se navodi šta je radio Hodžić i nijednom riječju se ne spominje Novalić. Apsolutno nerazumljivo. Navodi se da je "svako djelovao u svom domenu, nema dokaza o zajedničkom djelovanju, a onda krivi za saizvršilaštvo". Nerazumljivo i kontradiktorno samo sebi - podvukla je Vidović, kazavši da želi da ostane zapisano da članovi vijeća navode nešto što "pojma nema" šta je saizvršilaštvo, a šta pomaganje.

- Opisuju se radnje pomaganja, a proglašavaju krivim za saizvršilaštvo - navela je, te dodala da je također ostalo nejasno kod pisama namjere da li je Fadil Novalić svoja ovlaštenja iskorsitio ili prekoračio, "a posebno koja jer nisu ni navedena". 

Posebno je, kako je kazala, problematično to što nisu navedene ovlasti da bi se znalo da li su prekoračene ili iskorištene.

- Niko ni ne pogleda da li su ti propisi stvarno na snazi i to prođe provjeru tužilaca, sudije za prethodni postupak i u presudi, a član 9. i član 10. Zakona o Vladi FBiH su izmijenjeni i prestali da važe. Izostalo je navođenje propisa kojim je premijer ovlašten potpisivati pisma namjere - kazala je Vidović. 

Posebno je istaknula da "većina presudu zasniva na dokazima na kojima se nije smjela zasnivati", to su dokazi koji nisu ni provedeni pred Sudom.

To su anonimno pismo anesteziologa i određena službena zabilješka sudije za prethodni postupak. 

Kazala je i kako se "cijelo suđenje vrtilo oko toga da Federalna uprava civilne zaštite nije ugovorni organ, a onda se to u presudi pretvorilo u to da ugovorni organ nema organ za provedbu javnih nabavki". 

- Navodi se kako je "sud izvršio korekcije u smislu redoslijeda riječi u rečenici". Ne radi se o redu riječi u rečenici nego izmjeni suštine i većina donosi brojne zaključke baš na bazi ove činjenice, što predstavlja prekoračenje optužnice - kazala je Vidović. 

FOTO: Screenshot/Sud BiH 

U pogledu koristi ili štete nastale krivičnim djelom, Vidović je ukazala da je "djelo dovršeno kad je korist pribavljena i mora se navesti iznos".

- Većina kako nije našla dokazanim da su pribavili sebi korist prekoračila je optužnicu i naveli su da su "pribavili Hodžiću korist" - kazala je Vidović, te citirala navod iz presude u kojem je navedeno kako su "svjesno i htijući pribavili Hodžiću korist", a onda u drugom dijelu navodi kako je "razlika u cijeni otišla u korist Sanje Lekić, a nije dokazano da li je Hodžić obećani novac na kraju i primio".

Vidović se osvrnula i na povredu prava presumpcije nevinosti optuženih, te dodala da je Tužilaštvo davalo informacije i uvjeravalo javnost u krivnju optuženih prije nego što je donesena i naredba o provođenju istrage. Spomenula je saopćenje Tužilaštva u kojem je navedeno da je vještak Suljević našao da nabavljeni respiratori nisu pogodni za liječenje oboljelih od COVID-19. 

Kazala je da je protiv optuženih vođena "neviđena medijska i politička hajka, koja prerasta u harangu", te da je kasnije uslijedila i "nikada viđena haranga na predsjedavajućeg Sudskog vijeća zbog koje je morao tražiti izuzeće". 

Advokatica Nina Karačić u dijelu koji se odnosi na pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje citirala je dio presude u kojem se navodi da je na proširenoj sjednici Vlade FBiH "data saglasnost isključivo zdravstvenim ustanovama da nabavljaju medicinsku opremu". Međutim, kako je kazala, Vlada je tu odluku donijela samo zato što za razliku od FUCZ-a zdravstvene ustanove nisu imale to ovlaštenje. 

- Ne eliminiše se tom odlukom FUCZ, već se ovlaštenje daje i zdravstvenim ustanovama - navela je Karačić.

Dodala je da je navedeno kako se nije mnogao koristiti član 10. Zakona o javnim nabavkama, a da je potpuno zanemaruju smjernice EU-a prema kojima se posao nabavke medicinske opreme može izravno dodjeljivati jednom dobavljaču, koji može nabaviti opremu, te da je Fikret Hodžić bio jedini koji je mogao nabaviti najveći broj uređaja u kratkom roku. 

Dodala je da je netačan navod da je Novalić "prekoračio granice svojih službenih ovlaštenja", dodavši da je nabavka respiratora bila politika izvršne vlasti i da je Novalić bio nosilac tih aktivnosti čak i prije proglašenja stanja prirodne nesreće.

VEZANI TEKST - Advokatice iz slučaja "Respiratori": Kako neko može biti presuđen za djelo za koje nije ni optužen?

Kazala je i da je zanemareno haotično stanje s cijenom respiratora na svjetskom tržištu, kao i da je u presudu navedeno kako je "Solak za sjednicu pripremio materijal, a Novalić sazvao hitnu sjednicu Vlade na kojoj je sa njegovom saglasnošću donesena odluka o izdvajanju novca".

- Odluku nije donio niti sačinio Solak o čemu su svjedočili uposlenici FUCZ-a, a Fadil Novalić nije ministar finasija i nije potpisnik nego supotpisnik odluke. I to ne znači da mi želimo prebaciti krivnju na Jelku Milićević, već ukazujemo da se radi o zakonitom postupanju. Vlada u cijelosti je donijela odluku o izdvajanju sredstava, a Novalić je morao biti oslobođen baš kao i Jelka Milićević za istu radnju - podvukla je Karačić. 

Advokatica Fahrudina Solaka, Marsela Bajramović pridružila se navodima prethodnih braniteljica, dodavši da je prvostepena presuda u ovom predmetu "poraz bh. pravosuđa, rezultat ili proizvod utjecaja medija donesena na bazi nepotpunih i neprovjerenih informacija".

I ona je navela kako je nevjerovatno da se u presudi poziva na dokaz koji nije proveden, odnosno navodno pismo anesteziologa, koje je odbijeno kao dokaz, a u presudu doslovno citirano. 

Podsjetila je da je nabavka vršena za vrijeme proglašenog stanja nesreće, u krajnjoj nuždi, gdje je struka tražila respiratore "za odrasle i djecu", bez ikakvog specificiranja. 

Kazala je da postoje primjeri gdje je korišten član 10. kao naprimjer u Mostaru, gdje su na taj način nabavljane čak i kante za smeće, što je obrazloženo bojazni od zaraze i slično.

Dodala je i da primjena člana 10. Zakona o javnim nabavkama ne predstavlja krivično djelo, nego prekršaj, pa ipak prema Agenciji za javne nabavke nije utvrđen ni taj prekršaj.

- Što je traženo to je nabavljeno i isporučeno - navela je Bajramović, te upitala šta je sa vakcinama. 

- Imamo vakcine koje su plaćene unaprijed i nikad nisu isporučene Bosni i Hercegovini i ni protiv koga se ne vodi postupak - kazala je Bajramović. 

Osvrnula se i na to ko su bili vještaci u predmetu.

- Imali smo dr. Suljevića, koji se uopšte nije susretao sa oboljelima od COVID-19, koji je otišao magacin, otvorio tri paketa, zadržao se pola sata i na osnovu toga napisao nalaz i mišljenje. Drugi je bio vještak Lenardo Pekija koji se nikad nije susreo s respiratorima ACM 812 A, osim preko googlea i koji se pozivao na smjernice koje su date nakon što je izvršena nabavka ovih respiratora - navela je advokatica. 

S druge strane, kako je rekla, odbrana je saslušala Aleksandra Nikića i dr. Amelu Katica Mulalić, koja je, između ostalog rekla, da je zbog medijskih natpisa došlo do straha pacijenata, pa i samih ljekara od respiratora ACM 812 A. Podsjetila je da smo iste respiratore dobili kao donaciju od Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i da su države u regionu nabavljale isti tip respiratora, čak i po većim cijenama od one po kojoj su ovi plaćeni. 

Bajramović je kazala kako se "Sud u presudu bavio citiranje člana 21 Zakona o javnim nabavkama, uvodeći neke kategorije koje čak u tom članu ni ne postoje". 

Dodala je da je Solak radio svoj posao, koji mu je bio zakonska obaveza i da bi u protivnom učinio krivično djelo. Navela je primjer bivšeg načelnika Doboja Obrena Petrovića kojem se trenutno sudi jer nije poduzeo potrebne mjere u vrijeme katastrofalnih poplava 2014. godine. 

Solak je u kratkom obraćanju Sudu plačnim glasom kazao: 

- Da danas opet bude slična situacija, sve bih isto uradio. Zanemaruje se u kakvim uvjetima se radilo, mi smo u to vrijeme radili po sati dnevno - kazao je Solak. 

Advokatica Fikreta Hodžića Mirna Avdibegović kazala je da je njen branjenik osuđen za krivično djelo koje mu optužnicom nije ni stavljeno na teret, odnosno za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, a da se nijednom riječju ne navodi u presudi da je djelo prekvalifikovano, što kako je navela, predstavlja prekoračenje optužnice. 

Podsjetila je da je Hodžić oslobođen za sva krivična djela koja su mu stavljena na teret optužnicom, a da je proglašen krivim za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, djelo koje je propisano entitetskim zakonom, te da je Sud BiH nenadležan za ta krivična djela. 

- Uzima se navod iz optužnice i uvode odredbe Krivičnog zakona RS-a i čini povreda - navela je.

Dodala je da se najveći dio presude protiv Hodžića zasniva na svjedočenju Kristiana Marića, svjedoka koji je pred sudom rekao da je lagao, kojem je Tužilaštvo dalo imunitet, koji je krivotvorio pismo namjere Fadila Novalića, za što nije procesuiran. Njegov iskaz u suprotnosti je sa svim materijalnim dokazima - kazala je, između ostalog, dodavši kako je povreda presumpcije nevinosti u ovom predmetu izuzetno izražena, kao i da je Hodžiću oduzeto osnovno pravo da zna za što je optužen. 

Advokatica Senka Nožica, koja zastupa Jelku Milićević, osvrćući se na to što se tužilac bunio jer mu nije dozvoljeno da kao dokaz izvede analizu policijske agencije, kazala je da se nada da te analize nikad neće biti prihvaćene kao dokazi. 

Kazala je i kako je tužilac naveo da je to bio jedini dokaz kojim se moglo dokazati da je Milićević mogla biti upoznata šta se nabavlja, a da je Sud poklonio vjeru svjedocima koji su naveli da "ta rečenica nije postojala". 

Ono što je nazvala indikativnim i vrlo značajnim za ovaj postupak je to što, kako je navela, nijedan vještak nije pristao da radi vještačenje. 

- Imamo tužioca koji je proglašen ličnošću dana, sedmice...neke strane ambasade, a sdruge strane imamo atmosferu linča, meni su lično vještaci rekli: Mi ne smijemo" - kazala je Nožica, te dodala da su i u medijima prenošeni samo dijelovi koji idu na teret optuženima, ali ne i ono što im ide u korist.

Također je kazala kako tužilac "iznosi svoje impresije šta je ono što on misli da ministar finansija treba da radi".

- Navodi da "upravo to što nije znala dokaz je nedsavjesnog postupanja" - pa za šta će mu onda vještačenje ako je već dokazano - kazala je Nožica. 

Ona je podsjetila kako su zemlje regiona nabavku respiratora proglasile tajnom i da je "bilo nemoguće nabaviti po bilo kakvoj proceduri - ili nije bilo ili su se cijene mijenjale".

- Jako me to boli - jedini smo mi našli da gonimo ljude koji su nabavili respiratore. Kao onaj vic o Bosancima - jedini mi gonimo ljude koji nas spašavaju. To je bila krajnja nužda - svi smo to zaboravili. Coijenim da će ovo vijeće cijeniti okolnosti pod kojima je ovo nabavljeno - kazala je Nožica. 

U svom osvrtu na žalbe odbrana, tužilac Pašić se okomio na braniteljicu Fadila Novalića Vasviju Vidović, kazavši kako ona danas koristi izraz "većina članova", te da na taj način "stavlja metu na čelo sudijama" i da je to "uvreda suda".

- Ti upotrijebljeni termini su zloupotrijebljeni - rekao je, na što je Vidović odgovorila da se radi o "tipičnom primjeru kad tužilac nema argumenata onda napada odbranu". 

Predsjedavajući Sudskog vijeća Staniša Gluhajić zaključio je potom ročište, kazavši da će odluka biti donesena u "razumnom roku".

Osim njega, članovi Vijeća su još i sutkinja Amela Huskić i sudija Redžib Begić.

U nastavku pogledajte snimak dijela ročišta koji je odabrao i medijima dostavio Sud BiH:

 

DSC_9759.JPG
1 od 4
left-arrowright-arrow
2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.