open-navfaktor-logo
search
Revizori utvrdili
Pomoćnica ministra zdravstva FBiH na osnovu rada u komisijama za godinu naplatila 20.480 KM, plus plaća
Uvidom u rad Federalnog ministarstva zdravstva u 2021. godini federalni revizori ukazuju na nepravilnosti kada je riječ o komisijama. Upozoravaju kako Ministarstvo nije donijelo interni akt kojim bi se ograničio broj komisija u kojima mogu učestvovati zaposlenici, kao ni maksimalni iznos naknade koji mogu dobiti na godišnjem nivou.
09.04.2023. u 21:30
get url
text
Pare
Pare

Utvrdili su kako su u jednom broju komisija imenovani zaposlenici koji u većini slučajeva obavljaju rukovodeće poslove (savjetnici i pomoćnici ministra, sekretar Ministarstva i šefovi odsjeka...).

Šefica odsjeka naplatila 17.210 KM

- Na osnovu uvida u dokumentaciju konstatovali smo da je za rad zaposlenika u komisijama isplaćen ukupan neto iznos od 195.990 KM, a za rad u komisijama po više osnova, zaposlenici su pojedinačno ostvarili ukupna primanja na godišnjem nivou od 305 KM do 20.480 KM.

S tim u vezi ističemo da je u 2021. godini pomoćnica ministra u Sektoru za farmaciju i hemikalije na osnovu rada u komisijama ostvarila ukupna primanja u neto iznosu od 20.480 KM, dok je za redovan rad ostvarila neto plaću u iznosu od 24.738 KM.

Isto tako, šefica Odsjeka za normativno-pravne poslove je za rad u komisijama u 2021. godini ostvarila ukupna primanja u neto iznosu od 17.210 KM, dok je za redovan rad ostvarila neto plaću u iznosu od 18.902 KM - ukazuju federalni revizori.

Naknade za rad u komisijama pri Federalnom ministarstvu zdravstva iskazane su u 2021. godini u neto iznosu od 521.552 KM i u odnosu na prethodnu godinu veće su za 95.106 KM, što je rezultat većeg broja održanih specijalističkih i stručnih ispita.

Komisije za specijalističke ispite (159.270 KM) formiraju se na osnovu Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera biohemije za svakog kandidata zasebno. U njima su angažovani vanjski saradnici, a ministar u skladu s Pravilnikom donosi svake godine Listu ispitivača za specijalističke i subspecijalističke ispite.

Rješenjem ministra iz 2017. godine utvrđena je naknada za polaganje ispita od 1.000 KM, naknada za predsjednika komisije je 250 KM, člana 200 KM i sekretara 50 KM.

Predsjednik komisije po kandidatu ima 40 KM 

Prema prezentiranoj pomoćnoj evidenciji, ukupan prihod od uplata kandidata u 2021. godini po ovom osnovu je 229.000 KM, a iskazani troškovi za rad komisija iznose 159.270 KM.

Rješenjem ministra o naknadama za polaganje specijalističkih, subspecijalističkih i stručnih ispita zdravstvenih radnika iz 2017. godine utvrđena je visina naknade za polaganje ispita u iznosu od 300 KM.

Visina naknade koja se isplaćuje za rad u komisiji po kandidatu za predsjednika iznosi 40 KM, člana komisije 30 KM i sekretara 15 KM.

Prema pomoćnoj evidenciji, ukupan prihod od uplata kandidata u 2021. godini po ovom osnovu je 343.800 KM, a iskazani troškovi za rad komisija iznose 231.465 KM.

Komisija za dodatke prehrani i druge pripravke (60.340 KM) formirana je Rješenjem ministra iz januara 2018. godine na period od četiri godine, u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet.

Shodno Pravilniku, ministar je donio rješenja kojim se utvrđuje visina naknade za troškove obrade zahtjeva, koju uplaćuju podnosioci i visina naknade za rad komisije. Visina naknade za troškove obrade zahtjeva iznosi od 300 KM do 1.200 KM, ovisno o zahtjevu, a u januaru 2018. godine utvrđene su naknade za rad u komisiji u iznosu od 150 KM za predsjednika, 130 KM za člana komisije i 100 KM za sekretara komisije po održanoj sjednici.

Komisija za primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje (7.840 KM) formirana je 26.2.2019. godine na osnovu Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom kao stručno i savjetodavno tijelo pri Ministarstvu.

Desetero ih u komisiji, naknade od 160 do 200 KM 

Ministar je rješenjem utvrdio naknadu za rad članovima u neto iznosu od 200 KM i tehničkom sekretaru od 160 KM mjesečno, po osnovu izvršavanja zadataka utvrđenih Rješenjem o imenovanju. Komisija je imenovana na period od četiri godine (imenovano je deset osoba, od kojih je jedan zaposlenik).

- Obavljenom revizijom utvrdili smo da naknade članovima komisija koji su zaposlenici Ministarstva nisu imale tretman plaće, odnosno oporezivog prihoda od nesamostalne djelatnosti, što nije u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Obaveza poslodavca je da obračuna i uplati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak, kao i Zakonom o doprinosima i Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa - naveli su revizori.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.