open-navfaktor-logo
search
Bivši direktor
Salihović nakon negativnog izvještaja revizora za RMU Banovići: Pokušavaju se opravdati političke smjene u javnim preduzećima
Rudnik mrkog uglja (RMU) Banovići dobio je negativno mišljenje Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, a bivši generalni direktor Elvir Salihović na to kaže da se "svim sredstvima pokušavaju opravdati političke smjene u javnim preduzećima".
06.09.2023. u 21:00
get url
text
Elvir Salihović
Elvir Salihović

VEZANI TEKST - Vlada FBiH, za čije se imenovanje zalagao i Murphy, vraća američkog crnolistaša na "mjesto zločina"

Rudnik je dobio negativno mišljenje revizora na finansijski izvještaj, a između ostalog, navodi se da za potraživanja u iznosu od najmanje 16.863.850 KM koja datiraju iz ranijeg razdoblja nije izvršena ispravka vrijednosti na teret rashoda, iako je nastupila apsolutna zastara. Navedeno je i da "društvo ne prati ročnu strukturu zaliha, niti utvrđuje neto nadoknadivu vrijednost na datum bilansa", kao i da "zalihe sirovina i materijala u iznosu od 40.865.455 KM nisu iskazane".

Finansije i zapošljavanje

- Uplaćena sredstva Vlade FBiH po osnovu Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH nisu evidentirana kao povećanje učešća državnog kapitala, u skladu s Odlukom Vlade FBiH o pokretanju postupka povećanja državnog kapitala iz 2016. godine. To za posljedicu ima da su dugoročna razgraničenja precijenjena, a iskazani kapital u financijskim izvješćima na 31. 12. 2022. godine podcijenjen za 17.358.396 KM. Nije izvršena procjena obveza za pokrenute sudske sporove u iznosu od najmanje 438.721 KM, (...) zbog čega su obveze i troškovi podcijenjeni - navodi se u izvještaju revozora koji je u posjedu Faktora.

Prema riječima Salihovića, riječ je o potraživanja koja su nastala u ratnim i postratnim godinama.

- Sam postupak otpisa ovih potraživanja je izuzetno zahtjevan i kompleksan s obzirom na to da je Fabrika sode d.d. Lukavac trenutno u stečajnom postupku, FK Budućnost još aktivna i potraživanja nikad nisu osporena, a pravni sljednik ratne Elektroprivrede je današnja JP Elektroprivreda BiH. Siguran sam da niti jedna Uprava neće krenuti u smjeru otpisa ovih potraživanja bez pravosnažnih sudskih presuda jer bi to padalo u red krivične odgovornosti. Još je evidentna mogućnost naplate ovih potraživanja te smatram da ne stoji gore spomenuta preporuka koja je između ostalog i osnova za negativno mišljenje - pojašnjava Salihović.

VEZANI TEKST - Direktor RMU Banovići pisao Nikšiću i Lakiću: Ishitrenim postupcima ste destabilizirali kompaniju

Nadalje, dodaje on, kada govorimo o zalihama od oko 50 mililona KM, one cirkulišu tokom godine.

- Stare zalihe se troše, a nove nabavljaju tako da je mali dio tih zaliha praktično neupotrebljiv, a što je godišnjim popisom evidentirano kao nekurentne zalihe. Međutim i kao takve, one danas imaju svoju vrijednost, možda i veću od one po kojoj se u knjigovodstvu vode - navodi Salihović.

Negativno mišljenje RMU Banovići dobio je i na reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

- Prijem u radni odnos za najmanje deset zaposlenika na određeno vrijeme vršen je bez provođenja procedure javnog oglašavanja, u kontinuitetu sa istim osobama, za isto radno mjesto. Nisu uspostavljene unutarnje kontrole kod isporuke 39.382 tona suho odsijanog uglja u iznosu od 7.992.112 KM u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH. (...) Također, utvrđena cijena ovog uglja nije određena u skladu s Pravilnikom o načinu formiranja cijena, niti je njegova prodaja predviđena Planom poslovanja za 2022. godinu - navedeno je, između ostalog, u izvještaju.

Salihović, kaže da je kroz ovaj rudnik tokom 2021. i 2022. godine prošlo niz inspekcija rada i istražnih organa, a po osnovu prijema zaposlenika.

- Da je bio i jedan propust prilikom prijema radnika, budite sigurni da bi se to našlo u inspekcijskim zapisnicima. Smatram da revizori nisu utvrdili stvarno činjenično stanje te u nedostatku prigovora od sadašnje uprave na nacrt izvještaja ova kao i sve druge primjedbe su našle svoje mjesto u finalnom izvještaju - navodi on.

Cijena uglja za BiH i Srbiju

Što se tiče otpreme uglja sa mobilnog drobiličnog postrojenja isto se vrši shodno operativnoj proceduri, pojašnjava Salihović, koja je jasno opisana u izvještaju revizije i gdje je konstatovano da se ona u potpunosti poštuje.

- Razlog zašto formirana cijena nije u skladu sa Pravilnikom o načinu formiranja cijena je taj što je u Pravilniku definisano da ugalj koji se planira prodati trebao bi biti obuhvaćen Planom poslovanja za 2022. godinu. S obzirom na to da je Godišnji plan poslovanja involviran u Trogodišnji plan, a da se ideja za angažovanje mobilnog drobiličnog postrojenja javila u drugoj polovini godine, usljed iznenadnih poremećaja na tržištu izazvanih ratom u Ukrajni, mi jednostavno nismo imali vremena da prođemo kroz sve procedure izmjene Godišnjeg i Trogodišnjeg plana - odgovara Salihović na navode iz revizijskog izvještaja.

Ugalj sa mobilnog drobiličnog postrojenja, dodaje on, mogli su kupiti i domaći i ino kupci, pri čemu je većina uglja asortimana kocka i orah (kvalitetni ugalj) preuzeta od strane domaćih kupaca dok veće količine uglja asortimana Sitni II (granulacija 0-20 mm) plasirane na tržište Republike Srbije, s obzirom da za taj ugalj nismo imali dovoljno kupaca u BiH osim Elektroprivrede (EP) BiH, pri čemu razlika u cijeni EPBiH i izvoz je oko 90 KM po toni u korist izvoza.

- Cijena po kojima se prodavao ovaj ugalj su za asortiman kocka i orah 228 KM po toni sa PDV-om, a za asortiman Sitni II 205 KM po toni sa PDV-om, što predstavlja veću cijenu u odnosu na cijenu ugljeva istog asortimana plasiranog sa Separacije, a što nije u revizorskom izvještaju jasno vidljivo - ističe bivši direktor RMU Banovići.

Također, u izvještaju revizora navodi se i da su tenderi za nabavku eksploziva, goriva, masti i ostalih sredstava poništavani zbog neusklađenosti dokumentacije sa zakonom, što je za posljedicu imalo "pregovaračke postupke bez objave obavještenja o nabavi i zaključilo ugovore za nabavu ovih roba u ukupnom iznosu od 17.903.917 KM".

Tenderi i pregovarački postupci

- Ovakva konstatacija revizora je neprihvatljiva jer ne potvrđuje stvarno stanje. Naime, stalno poništavanja postupaka javnih nabavki i dugotrajna procedura nabavki eksploziva, goriva, masti i ostalih sredstava, nije proizvod nesačinjenosti tenderske dokumentacije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, već je posljedica bahatog ponašanja ponuđača kod ulaganja žalbi i odgovornih lica u drugostepenom upravnom postupku nabavki. Više puta smo tražili od Ureda za žalbe da poduzme konkretne mjere sankcioniranja žalitelja koji izjave žalbu, a ne uplate naknadu za istu - navodi Salihović.

Isto tako, dodaje on, neprihvatljiva je konstatacija revizora da je zbog neusklađenosti tenderske dokumentacije sa Zakonom, Rudnik provodio pregovaračke postupke bez objave obavještenja o nabavci i zaključilo ugovore za nabavku ovih roba u ukupnom iznosu od 17.903.917 KM na netransparentan način, jer je ugovorni organ sve postupke navedenih predmetnih nabavki započinjao "otvorenim" postupkom nabavke, a kada je postupke morao provoditi pregovaračkim postupkom pozivao je sve potencijalne ponuđače da učestvuju u postupku nabavke kako bi im omogućio jednak tretman i nediskriminaciju.

Sve to se, podvlači Salihović, može vidjeti iz provedenih postupaka javnih nabavki.

Ono što bih svakako istakao, dodaje on, je činjenica da su 2021. i 2022. godina bile, poslovno posmatrajući, najteže godine u postratnoj historiji rudnika.

- Suočeni sa nedostatkom proizvodnje uglja iz jame Omazići zbog požara, za koji se ni dan danas ne zna pod kojim okolnostima je nastao, suočeni sa općim porastom cijena izazvanim ratom u Ukrajni te sve većim zahtjevima tržišta, iznašli smo način da inovativnim pristupom u tehnološkom procesu obezbjedimo kontinuitet poslovanja na šta smo izuzetno ponosni. Da su povučeni pravi potezi u pravo vrijeme, potvrđuje i činjenica da je i nova Uprava RMU "Banovići" nastavila sa eksploatisanjem naših inovativnih tehnološki rješenja bez kojih bi, sasvim sigurno, uspješnost poslovanja bila upitna - navodi Salihović.

Zbog svega rečenog, ističe Salihović, izvještaj revizora je po više osnova diskutabilan.

- Da se radi o mogućem utjecaju politike u sam proces revizije govori i činjenica da sadašnja Uprava na čelu sa Rasimom Dostovićem nije uložila primjedbe na nacrt izvještaja, iako su stručne službe Rudnika primjedbe na nacrt uredno dostavile direktoru, koji ih nije uputio prema Uredu za reviziju institucija u FBiH. U primjedbama je jasno obrazloženo i negirano ono što je navedeno u nacrtu izvještaja, koji je usljed nedostatka primjedbi postao konačan. Sada ti isti krugovi takav revizorski izvještaj koriste da opravdaju nezakonitu smjenu Uprave i da spriječe procesuiranje odgovornih za političku trgovinu koja se i dan danas odvija po principu ja tebi ruku ti meni Rudnik, Elektroprivredu, mjesto dopresjedavajućeg Parlamenta FBiH i tako dalje - zaključio je Salihović.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.