open-navfaktor-logo
search
Tokom ove godine
Sarajevska inspekcija oduzela 20 pasa vlasnicima, izrečeno 31.850 KM kazni
Vetrinarski inspektori u Kantonu Sarajevo u prosjeku mjesečno obrade oko 20 prijava koje se odnose na napade i ugrize pasa, od kojih se četiri do pet uglavnom odnosi na napad i/ili ugriz psa, češće pasa lutalica nego vlasničkih pasa.
09.10.2021. u 09:45
get url
text

Kako su nam kazali iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, najveći broj prijava vezanih za pse ipak se odnosi na uslove držanja pasa u pogledu zanemarivanja, uslova smještaja, ishrane i njege, a nerijetko dobivaju i prijave remećenja javnog reda i mira što je u nadležnosti policije.

- Po prijavi, ako je u nadležnosti ove inspekcije, postupa se u skladu sa Zakonom o inspekcijama KS, član 30, kojim je određeno da se inspekcijski nadzor vrši u roku od najviše 15 dana i o tome obavještava podnosilac u roku od osam dana – kazali su iz inspekcije.

Nadležnosti inspekcije

Dodali su kako je izvođenje pasa na javne površine jasno propisano odlukama o načinu i uslovima držanja kućnih ljubimaca donesenim na općinskim nivoima, što je sa aspekta provođenja nadzora i kontrole u nadležnosti općinskih komunalnih inspektora uz novčanu kaznu od 100 do 500 KM, ovisno o kojoj općini se radi.

- Kantonalni veterinarski inspektor u skladu sa Zakonom o veterinarstvu FBiH, može sankcionisati vlasnika psa za postupanje suprotno članu 17. Zakona, ukoliko pas nije označen, držalac nema propisanu ispravu o upisu i vakcinaciji protiv bjesnila, kao i ako vlasnik nije prijavio promjenu u vezi sa psom o određenom roku, što se odnosi na nabavku, prodaju, krađu, uginuće i slično – istakli su.

Istim članom određeno je i da "Uvjete i način držanja pasa, divljih životinja i zvijeri, zaštitna sredstva (brnjica i slično), zaštita okoline, te način postupanja s neupisanim psima, psima i mačkama lutalicama, kao i drugim opasnim i zloćudnim životinjama propisuje kantonalni ministar nadležan za poslove veterinarstva".

VEZANI TEKST - Psi moraju biti pod kontrolom vlasnika, kazne i do 1.500 KM ako nema povoca ili brnjice

Međutim, to pitanje nije podzakonski rješeno na nivou kantona Federacije BiH, niti je u nadležnosti veterinarskih kantonalnih inspekcija, već općina.

- Pored toga, i mjesno nadležne policije imaju u skladu sa propisima koji uređuju pitanje sigurnosti, kao i javnog reda i mira, jasne nadležnosti i mogućnost sankcionisanja neodgovornih vlasnika pasa, a vezano konkretno za problematiku (iz)vođenja pasa – naveli su iz inspekcije.

Članom 139. Zakona određeno je da kantonalni veterinarski inspektor obavlja nadzor, pored ostalog, nad provođenjem mjera za otkrivanje i sprječavanje zaraznih bolesti životinja - u slučaju pasa bjesnila prije svega, nadzire uzgoj, životinje u prometu, naređuje mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih i drugih bolesti životinja, te nadzire provođenje mjera za zaštitu ljudi od zoonoza i slično.

- Prema tome, nerelevantno je govoriti o sankcijama veterinarske inspekcije u pogledu provedenih nadzora na okolnosti vođenja pasa na povocu, sa zaštitnom brnjicom ili korpom i slično. S druge strane, način i uslovi držanja i uzgoja pasa predmet su više zakonskih i podzakonskih akata nad kojima provodi nadzor veterinarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

Obaveze i odgovornosti vlasnika

Kantonalni inspektori su u okviru do sada provedenih nadzora u ovoj godini, a koji se tiču provođenja obaveza i odgovornosti vlasnika ili držalaca pasa, kao i rada na zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja, u 22 slučaja odredili upravne mjere s ciljem otklanjanja nepravilnosti, odnosno postupanja suprotno relevantnim propisima u oblasti zaštite zdravlja i dobrobiti životinja.

Zbog kršenja pojedinih odredbi izdavanjem prekršajnih naloga tokom ove godine izrečene su 32 novčane sankcije u ukupnom iznosu od 31.850 KM. Veterinarski inspekori tokom 2021. oduzeli su ukupno 20 pasa zbog nemogućnosti ispunjenja odgovarajućih uvjeta u pogledu smještanja, zaštite i njege pasa.

- Ovdje želimo istaći, u slučaju napada p(a)sa i nanošenju tjelesnih povreda, pas se odmah mora uputiti na trokratni pregled, posmatranje u trajanju od 10 dana koje se provodi u veterinarskim organizacijama. Ti pregledi se provode s ciljem isključivanja bjesnoće i određivanja adekvatnog tretmana povrijeđenih pacijenata koji su zadobili povrede – naglasili su iz inspekcije.

Kakve će biti dalje mjere zavisi od rezultata trokratnog pregleda. Te mjere uključuju i osiguranje sigurnog smještaja, kastraciju, školovanje psa, test poslušnosti i drugo, kako bi se spriječilo da se napad ponovi u budućnosti.

- Ukoliko se u postupku ocjeni da se ne može osigurati odgovarajuće čuvanje, držanje opasne ili potencijalno opasne životinje, psa, životinja se mora eutanizirati sukladno važećim propisima – dodali su.

Jedan slučaj eutanazije

Uključujući slučaj koji je registrovan prije nekoliko dana u ulici Kulovića, gdje su psi izujedali ženu, nakon čega su određene obaveze posmatranja pasa i provođenje ostalih mjera, prema službenoj evidenciji inspekcije, tokom ove godine evidentno je pet slučajeva, gdje je u jednom slučaju odlučeno o eutanaziji sukladno Zakonu o zaštiti dobrobiti životinja.

- Ta procedura provediva je u slučaju pasa poznatih vlasnika, pošto je identitet psa i vlasnika uglavnom poznat, dok je u slučaju pasa lutalica primjena tih odredbi relevantnih propisa otežana i ograničena. Inteziviranje kontrolnih aktivnosti po ukazanoj potrebi, svakako će se planirati kroz planove rada ove inspekcije do kraja 2021. godine – zaključili su iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.