open-navfaktor-logo
search
Inkluzivno obrazovanje
U KS 706 učenika sa poteškoćama u razvoju, odobren angažman 274 asistenta u nastavi
Inkluzivno obrazovanje u Kantonu Sarajevo i dalje ne prati stvarne potrebe u praksi. Ove godine u Kantonu Sarajevo 706 učenika nastavu pohađa po Individualno-prilagođenom programu (IPP), dok je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo odgojno-obrazovnim ustavnovama dostavili saglasnost za angažovanje 274 asistenta u nastavi.
08.09.2022. u 07:54
get url
text

Do sada je u Bosni i Hercegovini usvojeno pet okvirnih zakona o obrazovanju na državnom nivou i nekoliko strategija koje se odnose na politiku inkluzivnog obrazovanja. U Kantonu Sarajevo je još 2019. godine donesen Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju. Međutim, stanje u praksi se tek iz godine u godinu postepeno poboljšava.

Prema podacima koje nam je ustupilo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, po Individualno-prilagođenom programu (IPP) u predškolskim, osnovnim i srednjim obrazovnim ustanovama nastavu pohađa 706 učenika.

- Prema podacima zaprimljenim iz Javne ustanove Djeca Sarajeva – 110 djece nastavu pohađa prema Individualno-prilagođenom programu (IPP); Prema podacima iz osnovnih škola – 516 učenika nastavu pohađa prema Individualno-prilagođenom programu (IPP) u školskoj 2022/2023. godini, ali uvažavajući činjenicu da se na početku školske godine izrađuju novi prilagođeni programi ili revidiraju postojeći tačnu informaciju ćemo imati krajem septembra 2022. godine; Prema podacima iz srednjih škola – 80 učenika sa teškoćama nastavu pohađa prema Individualno-prilagođenom programu, također, tačnije podatke ćemo imati krajem septembra 2022. godine – kazala je ministrica Naida Hota-Muminović.

Posebni program Vlade KS

Ministarstvo je ove godine blagovremeno dalo saglasnost školama za angažovanje asistenata i članova Mobilnog stručnog tima.

- Škole su dobile saglasnost za provođenje procesure prijema stručnog kadra za školsku 2022/2023. godinu 23. 05. 2022. godine i na taj način je učenicima sa teškoćama osigurana podrška od 01. 09. 2022. godine (od prvog dana školske 2022/2023. godine) – ističe ministrica.

Tragom Tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo na temu unapređenja inkluzije u Kantonu Sarajevo, održane u februaru 2022. godine Skupština Kantona Sarajevo je zadužila Vladu Kantona Sarajevo da donese posebni Program Vlade Kantona Sarajevo za unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo, a da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo koordinira aktivnostima.

- Vlade Kantona Sarajevo donijela je Posebni program Vlade KS za unapređenje inkluzije u kojem su prioriteti: Uspostavljanje sistema rane intervencije za djecu s teškoćama u sastavu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, pružanje podrške porodicama djece s teškoćama – Porodično savjetovalište i unapređenje odgojno-obrazovnog rada sa djecom s teškoćama. U skladu sa Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo i Posebnim programom Vlade, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje je donijelo izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa za predškolski odgoj i obrazovanje, osnovne i srednje škole u dijelu profesionalizacije asistenata u odjeljenju/grupi i članova Mobilnog tima – rekla je Hota-Muminović.

S tim u vezi, u školskoj 2022/2023. godini Ministarstvo za odgoj i obrazovanje je odgojno-obrazovnim ustanovama dostavilo saglasnost za angažovanje, kako ističu, najvećeg broja asistenata do sada.

Grafikon, dostavljen iz Ministarstva, prikazuje da je ove godine angažovano 274 asistenta, što je za razliku od prethodne godine više za 99 asistenata, te generalno posmatrajući prethodne tri godine, ove godine je angažovano drastično više asistenata u nastavi.

Iz Minstarstva dodaju da su "osnovne i srednje škole dobile saglasnost za prijem na neodređeno radno vrijeme 26 psihologa, 26 edukator-rehabilitatora i 26 logopeda za rad u Mobilnom stručnom timu za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju", te da postoji "spisak matičnih odgojno-obrazovnih ustanova kao i spisak subtimoba Mobinog stručnog tima, po općinama za školsku 2022/2023. godinu sa instrukcijom o načinu angažovanja članova Mobilnog tima" koji je dostavljen osnovnim i srednjim školama.

Dakle, na osnovu saglasnosti Ministarstva odgojno-obrazovne ustanove su bile u obavezi izvršiti prijem navedenog kadra kako bi učenici sa teškoćama imali osiguranu podršku od 01. 09. 2022. godine.

- Koristimo priliku istaći da je u skladu sa navedenim Programom Vlade Kantona Sarajevo Ministarstvo školama i JU Djeca Sarajeva u cilju kapacitiranja stručnih službi odgojno-obrazovnih ustanova dostavilo saglasnost za prijem na neodređeno vrijeme 72 psihologa i 18 socijalnih radnika – kazala je ministrica Naida Hota-Muminović.

Drugačiji zadaci i ciljevi

Iz Ministarstva ističu da se djeci s teškoćama u razvoju pruža asistencija u skladu sa procijenjenom potrebom za podršku te da se na osnovu toga angažuju asistenti i određuje boj djece kojima asistiraju.

- Cilj asistencije je podrška odgojno-obrazovnom procesu ali i osamostaljivanje djeteta. Važno je istaći da asistent u odjeljenju/nastavi ima drugačije zadatke i ciljeve u odnosu na personalnog asistenta koji se prepoznaje u sektorima socijalne i zdravstvene zaštite – naglašava ministrica.

Pravilnikom o inkluzivnom obrazovanju KS navodi se kako inkluzivno obrazovanje podrazumijeva individualni pristup i prilagođavanje obrazovnog sistema potrebama i mogućnostima djece, a u svrhu postizanja njihovog punog intelektualnog, socijalnog, emocionalnog, fizičkog i akademskog potencijala.

Također, utvrđene su teškoće u razvoju na osnovu kojih djeca ostaruju prava na individualni prilagođeni i individualni edukacijski program.

Grupe vrta teškoća su: oštećenje vida, oštećenje sluha, oštećenje jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju, oštećenje organa i organskih sistema, intelektualne teškoće, poremećaju u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja te postojanje više vrsta teškoća u psihofizičom razvoju.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.